ผู้เขียน หัวข้อ: Hot!! ชีทติวสอบ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบไปรษณีย์ 2556  (อ่าน 1397 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ganthai

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 114
  • ดูรายละเอียด
ปรษณีย์ไทย ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 100 คน ประจำปีการศึกษา 2556


จำนวน 100 คน
ชาย 60 คน
หญิง 40 คน


คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50


รับสมัคร
วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556


กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2556


อ่านประกาศ
http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_20130327_093935.pdf


 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่โรงเรียนการไปรษณีย์ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบ วิชาทัศนะคติ


____________________________________________________________________
**ส่งเป็นไฟล์เอกสารชุดละ399บาท ส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง**
สนใจสั่งซื้อมาที่
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1111925 , 087-2190024
Whats App : 087-2190024
Line : 27728843
E-Mail : gan_thai@hotmail.com
http:// www.facebook.com/organ.toshiko
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขบัญชี 425-0-079-9-88 ธีรศานต์ ธมิกานนท์ ธ.กรุงไทย
สาขาประตูเมือง ขอนแก่น ออมทรัพย์ ชำระเงินแล้วโปรดแจ้งที่ช่องทางการติดต่อต่างๆ
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ*
1. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชุดใหม่ โดยบุคคลที่ได้เป็นประธานกรรมการ คือใคร


ก. พลเอกสมชัย มาระเนตร์ ข. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์


ค. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ง. นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย


2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร


ก. ประธานกรรมการ ข. กรรมการผู้จัดการ


ค. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ง. ผู้อำนวยการ


3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย


ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด


ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ


4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ


ก. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด


ข. เจ้าหมื่นเสมอใจราช


ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ง. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ


5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด


ก. 4 สิงหาคม 2423 ข. 4 สิงหาคม 2424


ค. 4 สิงหาคม 2425 ง. 4 สิงหาคม 2426


6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด


ก. 25 กุมภาพันธ์ 2520  ข.  4 เมษายน 2522


ค. 12 พฤษภาคม 2523 ง. 21 พฤษภาคม 2529


7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด


ก. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


ค. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน ) ง. ข้อ ก และ ข ถูก


8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงคมนาคม


ข. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ค. กระทรวงการคลัง


ง. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด


9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล


ข. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ค. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น


ง. ถูกทุกข้อ


10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ


ข. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น


ค. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ


ง. ถูกทุกข้อ


11. “ มุ้งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ ” เป็นนโยบายของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด


ก. ด้านการบริการ ข. ด้านการตลาด


ค. ด้านการเงินและการลงทุน ง. ด้านบุคลากร


12. “ พัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ” เป็นนโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด


ก. ด้านการบริการ ข. ด้านการเงินและการลงทุน


ค. ด้านการบริหารและการจัดการ ง. ด้านบุคลากร


13. รูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นแผนงานในโครงการใด


ก. แผนพัฒนาระบบไปรษณีย์ออนไลน์


ข. แผนงานปรับปรุงระบบนำจ่ายไปรษณีย์ระยะที่ 2


ค. โครงการระบบเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ


ง. แผนจัดตั้งเฟรนไชส์ไปรษณีย์


14.  แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAY AT POST คือข้อใด


ก. เป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น


ข. เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ


ค. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการในการส่งสิ่งของและเก็บเงินปลายทาง


ง. ไม่มีข้อถูก


15. ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่ายทำหน้าที่อะไร


ก. ให้บริการรับฝากและนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์


ข. ให้บริการเฉพาะรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์


ค. ที่ทำการจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วครางเพื่อให้บริการเฉพาะกิจในโอกาสต่างๆ


ง. มีข้อถูก


16. ข้อใดคือเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


ก. thailandpost.co.th ข. thailandpost.go.th


ค. thaipost.co.th ง. thaipost.go.th


17. ไปรษณียบัตรในประเทศมีอัตราค่าบริการฉบับเท่าใด


ก. 1 บาท  ข. 1.50 บาท


ค. 2 บาท  ง. 2.50 บาท


18. ปณ . ย่อมาจากอะไร


ก. ไปรษณีย์ ข. ตู้ไปรษณีย์


ค. บุรุษไปรษณีย์  ง. ที่ทำการไปรษณีย์


19. ปณฝ.  ย่อมาจากอะไร


ก. ไปรษณีย์นำฝาก ข. ไปรษณีย์รับฝาก


ค. ที่ทำการไปรษณีย์นำฝาก ง. ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก


20. ในปัจจุบันในการส่งจดหมายภายในประเทศมีอัตราค่าบริการเท่าใด


ก. 2 บาท ข. 2.50 บาท


ค. 3 บาท ง. 4 บาท

bufet1225

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
  • ทางเข้า Sbobet
ขอบคุณครับ
แค่อยู่บ้าน ท่านก็มีเงิน คาสิโนออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมี  บาคาร่าออนไลน์ และ GCLUB

 

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.