ผู้เขียน หัวข้อ: Hot!! ชีทติวสอบ ข้อสอบเสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก ประจำปี2556 จำนวน 60 อัตรา  (อ่าน 1382 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ganthai

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 114
  • ดูรายละเอียด
กรมการเงินทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 60 อัตรา (ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันศุกร์ที่ 26 เม.ย.56 (เว้นวันหยุดราชการ)


รายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.findept.com/documents/hr/data/560327_hr.pdf
จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการนายทหารประทวน ในกรมการเงินทหารบก 2556  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


ทุกวิชาที่ใช้สอบ


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- หลักการบัญชีเบื้องต้น


- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด


- แนวข้อสอบวิชาบัญชี


- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป


-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย


- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่


- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม


____________________________________________________________________
**ส่งเป็นไฟล์เอกสารชุดละ399บาท ส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง**
สนใจสั่งซื้อมาที่
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1111925 , 087-2190024
Whats App : 087-2190024
Line : 27728843
E-Mail : gan_thai@hotmail.com
http:// www.facebook.com/organ.toshiko
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขบัญชี 425-0-079-9-88 ธีรศานต์ ธมิกานนท์ ธ.กรุงไทย
สาขาประตูเมือง ขอนแก่น ออมทรัพย์ ชำระเงินแล้วโปรดแจ้งที่ช่องทางการติดต่อต่างๆ
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ*
นวข้อสอบเสมียนการเงิน กรมทหารบก


1.   คำว่า Scarcity ในทางเศรษฐกิจ  หมายงถึง


ก.  ความต้องการไม่สิ้นสุด                                                         ข.  สินค้นหายาก


ค.  ปัจจัยในการผลิตมีจำกัด                                                       ง.  ผลตอบแทนในการผลิตมีจำกัด


ตอบ       ข.  สินค้าหายาก


                ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด  แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด  ทำให้เกิดความขาดแคลน (Scarcity) ในสินค้าและบริการต่างๆ


2.   ในการประสานปัญหาในทางเศรษฐกิจ How หมายถึง


ก.  จัดสรรอย่างไรให้ใครเป็นผู้ขาย                                         ข.  ผลิตเท่าไร


ค.  ผลิตอะไร                                                                                ง.  ผลิตสินค้าอย่างไร


ตอบ       ง.  ผลิตสินค้าอย่างไร


                คำว่า How ในทางเศรษฐกิจ  เป็นปัญหาพื้นฐานชนิดหนึ่ง  หมายความว่า  จะมีวิธีการผลิตสินค้าอย่างไร


3.   ปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์คือข้อใด


ก.  แรงงาน  และเครื่องจักร                                                       ข.  คน  เงิน  และการจัดการ


ค.  ที่ดิน  เงินทุน  แรงงาน  ผู้ประกอบการ                             ง.  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ


ตอบ       ง.  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  ผู้ประกอบการ


                ปัจจัยการผลิต  ประกอบด้วย  ที่ดิน  แรงงาน  ทุน  และผู้ประกอบการ  ซึ่งเจ้าของปัจจัยการผลิตจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า  ค่าจ้าง  ดอกเบี้ย  และกำไร  ตามลำดับ


4.   ประเทศที่มีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจคือประเทศใด


ก.  สหรัฐอเมริกา                                                                         ข.  ไทย


ค.  เขมร                                                                                         ง.  ถูกทุกข้อ


ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ


                ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมีอยู่จำกัด  เมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด  ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่  จะผลิตอะไร  อย่างไร  และเพื่อใคร


5.   ข้อใดถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ


ก.  ผลิตสินค้าอะไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด


ข.  ผลิตสินค้าเท่าไร  และขายในราคาใด


ค.  ผลิตสินค้าอะไร  โดยวิธีใด  และจัดสรรสินค้าให้คนกลุ่มใด


ง.  ข้อขัดแย้งทางความคิดของคนในประเทศ


ตอบ       ค.  ผลิตสินค้าอะไร  โดยวิธีใด  และจัดสรรสินค้าให้คนกลุ่มใด


                คำอธิบายดังข้อข้างต้น


6.   ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลข้อใด


ก.  กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (OPEC) ลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง


ข.  ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น  เนื่องจากราคาน้ำมันสูง


ค.  ปัจจัยการผลิตมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด


ง.  ปัญหาทางการเมืองและสังคมย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจด้วย


ตอบ       ค.  ปัจจัยการผลิตมีจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด


                คำอธิบายดังข้อข้างค้น


7.   ประเทศไทยจัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใด


ก.  เสรีหรือทุนนิยม                                                                     ข.  สังคมนิยม


ค.  ผสม                                                                                          ง.  ข้อ ก. และ ข.


ตอบ       ค.  ผสม


                ระบบเศรษฐกิจแบบผสม  เป็นระบบที่ประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  โดยรัฐจะดำเนินกิจการเพื่อส่วนรวม  รวมทั้งป้องกันการผูกขาดและเอาเปรียบ เช่น กิจการสาธารณูปโภคต่างๆ  ประเทศที่อยู่ในเศรษฐกิจแบบผสม เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ


8.   เส้นที่แสดงถึงความต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้าชนิดอื่น  เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่คือเส้นใด


ก.  เส้นอุปสงค์ต่อราคา                                                               ข.  เส้นอุปสงค์ต่อรายได้


ค.  เส้นอุปสงค์ไขว้                                                                      ง.  เส้นอุปทานต่อราคาสินค้าชนิดอื่น


ตอบ       ค.  เส้นอุปสงค์ไขว้


                อุปสงค์ต่อราคาชนิดอื่นหรืออุปสงค์ไขว้  เป็นการศึกษาถึงปริมาณซื้อสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่


9.   ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (Law of denamd)


ก.  เมื่อนายแดงมีรายได้สูงขึ้น  เขาจะซื้อสินค้ามากขึ้น


ข.  สภาวะโลกร้อน  มีผลทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลง


ค.  เมื่อราคาปากกาลดลง  นายเขียวซื้อปากกามากขึ้น


ง.  เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น  เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การผลิตยางพารามากขึ้น


ตอบ       ค.  เมื่อราคาปากกาลดลง  นายเขียวซื้อปากกามากขึ้น


                กฎของอุปสงค์ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอซื้อสินค้าชนิหนึ่ง  ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม  โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ นั่นคือ ถ้าราคาสินค้า X ลดลง  ปริมาณซื้อสินค้า X จะเพิ่มขึ้น  แต่ถ้าราคาสินค้า X สูงขึ้น  ปริมาณซื้อสินค้า X ก็จะลดลง


10. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน (Law of supply)


ก.  เมื่อนายแดงมีรายได้สูงขึ้น  เขาจะซื้อสินค้ามากขึ้น


ข.  สภาวะโลกร้อน  มีผลทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลง


ค.  เมื่อราคาปากกาลดลง  นายเขียวซื้อปากกามากขึ้น


ง.  เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น  เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การผลิตยางพารามากขึ้น


ตอบ       ง.  เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น  เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การผลิตยางพารามากขึ้น


                กฎของอุปทาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดหนึ่ง  ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่ นั่นคือ  ถ้าราคาสินค้า X สูงขึ้น  ปริมาณขายสินค้า X จะเพิ่มขึ้น  เช่น  ถ้าราคายางพาราสูงขึ้น  เกษตรกรก็จะเพิ่มปริมาณการผลิตหรือเสนอขายยางพารามากขึ้นตามไปด้วย


11. ราคาดุลยภาพหมายความว่าอย่างไร


ก.  ราคาที่คงที่ตลอดเวลา


ข.  ราคาที่ผู้ซื้อพอใจมากที่สุด


ค.  ราคาที่ผู้ขายพอใจมากที่สุด


ง.  ราคาที่ความต้องการซื้อเท่ากับความต้องการขาย


ตอบ       ง.  ราคาที่ความต้องการซื้อเท่ากับความต้องการขาย


                ราคาดุลยภาพ คือ ระดับราคาที่ปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขาย  ส่วนปริมาณซื้อและปริมาณขายที่เท่ากันพอดี ณ ราคาดุลยภาพเรียกว่า ปริมาณดุลยภาพ ซึ่งทั้งราคาและปริมาณดุลยภาพจะเกิดขึ้น ณ จุดตัดของเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานนั่นเอง


12. เมื่อกำหนดให้ราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งต่ำกว่าราคาดุลยภาพ  จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น


ก.  สินค้าล้นตลาด                                                                       ข.  สินค้าขาดตลาด


ค.  สินค้าคงที่                                                                               ง.  ราคามีแนวโน้มลดต่ำลง


ตอบ       ข.  สินค้าขาดตลาด


                ถ้าราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ  ทำให้ปริมาณเสนอซื้อมากกว่าปริมาณเสนอขาย  จะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าหรือเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน


13. เมื่อราคาผลไม้ตกต่ำลงมาก  วิธีการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้นจะทำอย่างไร


ก.  ลดอุปทานของผลไม้ลง                                                        ข.  ลดอุปสงค์ของผลไม้ลง


ค.  เพิ่มอุปสงค์ของผลไม้ขึ้น                                                     ง.  เพิ่มอุปทานของผลไม้ขึ้น


ตอบ       ค.  เพิ่มอุปสงค์ของผลไม้ขึ้น


                เนื่องจากผลไม้มีปริมาณมากเกินไป  จึงทำให้ราคาผลไม้ตกต่ำลง  ในระยะสั้นรัฐบาลควรแก้ไขปัญหาโดยการหาตลาดที่จะเพิ่มอุปสงค์ของผลไม้ให้มากขึ้น  ราคาผลไม้ก็จะสูงขึ้น  ส่วนในระยะยาวนั้นอาจให้เกษตรกรปลูกผลไม้น้อยลงหรือลดอุปทานของผลไม้ลง


14. เมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้น  โดยที่ราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง  จะมีผลต่อเส้นงบประมาณอย่างไร


ก.  เส้นงบประมาณเลื่อนไปทางซ้ายขนานกับเส้นเดิม


ข.  เส้นงบประมาณเลื่อนไปทางขวาขนานกับเส้นเดิม


ค.  เส้นงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง


ง.  ถูกทุกข้อ


ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ


                ในกรณีที่รายได้สูงขึ้น  โดยที่ราคาคงที่  ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม  ทำให้เส้นงบประมาณเคลื่อนที่ไปทางขวาและขนานกับเส้นเดิม


15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดุลยภาพในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในระยะยาว


ก.  ผู้ผลิตได้กำไรปกติ                                                 ข.  ผู้ผลิตได้กำไรเกินปกติ


ค.  ผู้ผลิตขาดทุนแต่ไม่ปิดกิจการ                                              ง.  ผู้ผลิตขาดทุนจนต้องปิดกิจการ


ตอบ       ก.  ผู้ผลิตได้กำไรปกติ


                ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในระยะยาว  ผู้ผลิตจะได้รับเพียงกำไรปกติ  เพราะผู้ผลิตสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรี  และสินค้าในตลาดสามารถใช้ทดแทนกันได้  แม้จะแตกต่างกัน


16. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคววามโน้มเอียงที่จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภคสูงขึ้น คือ


ก.  การกระจายได้ไม่เสมอภาค


ข.  การคาดคะเนว่าราคาสินค้าลดลง


ค.  การเก็บภาษีกับคนจนให้สูงขึ้น


ง.  การกักตุนสินค้า


ตอบ       ง.  การกักตุนสินค้า


bufet1226

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
  • ทางเข้า Sbobet
ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่เราทำได้  คาสิโนออนไลน์ หารายได้พิเศษ  บาคาร่าออนไลน์ และ GCLUB

 

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.