ผู้เขียน หัวข้อ: ((ฟรี))แนวข้อสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์  (อ่าน 8 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

lumsum999

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
    • ดูรายละเอียด
((ฟรี))แนวข้อสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2017, 05:58:01 PM »
((ฟรี))แนวข้อสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์

ดูแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/321

1. ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ตามข้อใด  เมื่อกระทำผิดวินัยไม่ต้องรับโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช  2482 
ก.  นายวินัย  มากมี  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรม
ข.  นายสมพร  น้อยยา  สังกัดเรือนจำกลางบางขวาง  ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  กองคลัง  กรมราชทัณฑ์
ค.  นายสมหมาย  เงินดี  สังกัดทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
ง.  นางมาลี  แก้วขาว  สังกัดสถานที่กักกันกลางนครปฐม

2.       พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  วัน  เดือน พ.ศ. ใด
ก.  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2482
ข.  วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ.  2482
ค.  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ.  2482
ง.  วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2482

3.       พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช  2482  บัญญัติว่าข้าราชการกรมราชทัณฑ์จะต้องปฏิบัติตามวินัยตามที่บัญญัติไว้ในมาตราใดของพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์
ก.  มาตรา  6,7  และมาตรา 6
ข.  มาตรา  6,7,8  และมาตรา 9
ค.  มาตรา  7,8  และมาตรา 9
ง.  มาตรา  8,9  และมาตรา 10

4.       โทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีกี่สถาน  และมีสถานใดบ้าง
ก.  มี 3 สถาน  คือ  ภาคทัณฑ์  เพิ่มเวรยาม  กักบริเวณ
ข.  มี  3  สถาน  คือ  ขัง กักบริเวณ  เพิ่มเวรยาม
ค.  มี  4  สถาน  คือ  ภาคทัณฑ์  ขัง  กักบริเวณ  เพิ่มเวรยาม
ง.  มี  4  สถาน คือ  ทำทัณฑ์บน  ขัง  กักบริเวณ  เพิ่มเวรยาม

5.       ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามวินัยที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  และมีประเภทใดบ้าง
ก.  แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ วินัยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และวินัยที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง
ข.  แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  วินัยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และวินัยที่เกี่ยวกับญาติของผู้ต้องขัง
ค.  แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ  วินัยของตนเอง  วินัยที่เกี่ยวผู้ต้องขัง  และวินัยที่เกี่ยวกับผู้ต้องขัง
ง.  แบ่งเป็น 4 ประเภท  คือ  วินัยต่อตนเอง  วินัยต่อผู้ต้องขัง  และวินัยที่เกี่ยวกับญาติของผู้ต้องขัง  และวินัยต่อผู้บังคับบัญชา

6.       ความในข้อใด  ไม่ใช่วินัยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยดี  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช  2482
ก.  ต้องสอบสวนและลงโทษเมื่อผู้ต้องขังกระทำผิด
ข.  ไม่ปิดบังความผิดของเจ้าพนักงานและผู้ต้องขัง
ค.  แสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ต้องขัง
ง.  ไม่เสพสุราในเวลาปฏิบัติราชการ

7.       ความในข้อใด  ไม่ใช่วินัยในการเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช  2482
ก.  ไม่กล่าวเท็จยั่วเย้า  หรือทะเลาะกับผู้ต้องขัง
ข.  ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ผู้ต้องขัง
ค.  ไม่รับทรัพย์สินจากญาติมิตรของผู้ต้องขัง
ง.  ต้องสอบสวนและลงโทษเมื่อผู้ต้องขังกระทำผิด

8.       ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  โทษตามข้อใด  มีกำหนดโทษเบาที่สุด
ก.  ภาคทัณฑ์
ข.  กักบริเวณ
ค.  เพิ่มเวรยาม
ง.  ขัง

9.       พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจลงโทษ “ขัง”  พัศดี ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  ขังไม่เกิน 10 วัน
ข.  ขังไม่เกิน 15 วัน
ค.  ขังไม่เกิน 20 วัน
ง.  ไม่มีอำนาจในการขังพัศดี

10.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจลงโทษ “กักบริเวณ”  พัศดี ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  กักบริเวณไม่เกิน  15  วัน
ข.  กักบริเวณไม่เกิน  20  วัน
ค.  กักบริเวณไม่เกิน  30  วัน
ง.  ไม่มีอำนาจกักบริเวณพัศดี

11.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจลงโทษ “เพิ่มเวรยาม”  พัศดีไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  20  วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  30  วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  45  วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  25  วัน

12.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจลงโทษ “ขัง”  ผู้คุม  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  ขังไม่เกิน  10  วัน
ข.  ขังไม่เกิน  15  วัน
ค.  ขังไม่เกิน  20  วัน
ง.  ขังไม่เกิน  25  วัน

13.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจลงโทษ “เพิ่มเวรยาม” ผู้คุม  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  45 วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  30 วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  20 วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  10 วัน

14.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจลงโทษ “กักบริเวณ” ผู้คุม  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  กักบริเวณไม่เกิน  20  วัน
ข.  กักบริเวณไม่เกิน  30  วัน
ค.  กักบริเวณไม่เกิน  40  วัน
ง.  กักบริเวณไม่เกิน  45  วัน

15.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482    อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจลงโทษ  “เพิ่มเวรยาม” พัศดี ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 7 วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 10 วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 15 วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 20 วัน

16.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482   อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจลงโทษ “กักบริเวณ”  พัศดีไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  กักบริเวณไม่เกิน 15 วัน
ข.  กักบริเวณไม่เกิน 20 วัน
ค.  กักบริเวณไม่เกิน 30 วัน
ง.  กักบริเวณไม่เกิน 35 วัน

17.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482   อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจลงโทษ “ขัง”  ผู้คุม ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  ขังไม่เกิน 25 วัน
ข.  ขังไม่เกิน 20 วัน
ค.  ขังไม่เกิน 15 วัน
ง.  ขังไม่เกิน 10 วัน

18.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482    อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจลงโทษ “เพิ่มเวรยาม”  ผู้คุม ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  10  วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  15  วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  20  วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  25  วัน

19.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482    อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจลงโทษ “กักบริเวณ”  ผู้คุม ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  กักบริเวณไม่เกิน  10  วัน
ข.  กักบริเวณไม่เกิน  15  วัน
ค.  กักบริเวณไม่เกิน  20  วัน
ง.  กักบริเวณไม่เกิน  30  วัน

20.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษ “เพิ่มเวรยาม”  พัศดี  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 5 วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 7 วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 10 วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 15 วัน

21.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482   ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษ “กักบริเวณ”  พัศดี  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  กักบริเวณไม่เกิน 5 วัน
ข.  กักบริเวณไม่เกิน 7 วัน
ค.  กักบริเวณไม่เกิน 10 วัน
ง.  กักบริเวณไม่เกิน 15 วัน

22.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษ “ขัง”  ผู้คุม  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  ขังไม่เกิน  5  วัน
ข.  ขังไม่เกิน  7  วัน
ค.  ขังไม่เกิน  10  วัน
ง.  ขังไม่เกิน  15  วัน

23.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482   ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษ “เพิ่มเวรยาม”  ผู้คุม  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 20  วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 15  วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 10  วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน 7  วัน

24.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษ “กักบริเวณ”  ผู้คุม  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  กักบริเวณไม่เกิน  20  วัน
ข.  กักบริเวณไม่เกิน  30  วัน
ค.  กักบริเวณไม่เกิน  15  วัน
ง.  กักบริเวณไม่เกิน  10  วัน

25.   ตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2482  สารวัตรเรือนจำมีอำนาจลงโทษ “เพิ่มเวรยาม”  พัศดี  ไม่เกินกำหนดเท่าใด
ก.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  5  วัน
ข.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  7  วัน
ค.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  10  วัน
ง.  เพิ่มเวรยามไม่เกิน  15  วัน

 

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.