แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - xcepter2016

หน้า: [1] 2 3 ... 797
1
ขายสินค้า ทั่วไป / รับออกแบบสร้างโรงงาน
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:39:33 PM »
รับออกแบบสร้างโรงงาน
รับออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับสร้างเครื่องจักรโรงงาน
รับติดตั้งและย้ายสายการผลิตรับผลิตเครื่องจักรตามแบบลูกค้า งานกลึงประกอบติดตั้งเครื่องจักร
รับเหมาวางระบบไฟฟ้าโรงงาน  
สนใจติดต่อ โทร 02726 2791-2,064-676-0595,092-574-1500,099-351-4371
Line: mcgintys     e-mail: nunthipakm@gmail.com
www.artist-engineering.com

2
กฟผ. ปฏิเสธกินรวบ ผูกขาดกิจการพลังงานไฟฟ้าไทย เป็นเพียงผู้ดูแลความมั่นคง ยืนยัน บริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิพิเศษ               

         
          รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) ชี้แจง กฟผ. มิได้ผูกขาดทางด้านกิจการ ไฟฟ้า
โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงครึ่งหนึ่งของระบบเท่านั้น
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นการรับซื้อจากภาคเอกชน ซึ่งราคาเป็นไปตามการแข่งขัน
และ กกพ. เป็นผู้เจรจาต่อรอง ขณะที่ กฟผ. เป็นเพียงผู้รับซื้อตามโครงสร้าง
ESB เพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แก่ประเทศเท่านั้น
โดยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับราคารับซื้อไฟฟ้า
และบริษัทในเครือก็มิได้รับสิทธิพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น

[img width=231,height=311]http://www.egat.co.th/images/news-egat/20140827-01.jpg[/img]

          นายมงคล สกุลแก้ว รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีบทความ เผยแพร่ทางสื่อมวลชนซึ่งระบุข้อมูลว่า กฟผ.
และบริษัทในเครือ
เป็นผู้ผูกขาดด้านกิจการไฟฟ้าจนส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นนั้น รวผ.
ขอชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า เนื่องจาก
กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินภารกิจหลักด้านการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย
รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความมั่นคง รัฐบาล
จึงมีนโยบายให้ กฟผ.
เป็นผู้ดำเนินการด้านการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของทั้งระบบ
รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการด้านศูนย์ควบ
คุมระบบกำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติและระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง
ส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ ร้อยละ 50 รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการเปิดประมูลแข่งขันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 ภายใต้รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhanced Single-Buyer Model (ESB)
คือ ให้ กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว (Single buyer)
ก่อนส่งกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่ง โครงสร้างดังกล่าว
มีจุดเด่นในเรื่องของการดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐที่มิได้แสวงหาผลกำไรเป็น
 หลัก
มีความคล่องตัวในการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของศูนย์ควบคุมระบบกำลังผลิตไฟฟ้าแห่งชาติตามความเหมาะสม
 และสะดวกต่อ การบริหารสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น
          ส่วนการแยกโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไปจัดตั้งเป็น บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) และ บมจ. ผลิต ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH)
(มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของ กฟผ.) เมื่อครั้งอดีต
เป็นไปเพื่อให้เกิดต้นแบบของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่ (IPP)
ขึ้นในประเทศไทย และเป็นรากฐานของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน
โดยในทุกครั้งที่มีการเปิดประมูลแข่งขันเพื่อ
รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนภายในประเทศ
ก็มิได้มีสิทธิพิเศษให้แก่บริษัทในเครือของ กฟผ. แต่อย่างใด
ซึ่งการเข้าประมูลแข่งขันของ EGCO และ RATCH
ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันจนประเทศชาติได้พลังงานไฟฟ้าในราคาที่ถูกที่สุด
 ทั้งนี้ การกำหนดกฎเกณฑ์/เงื่อนไข และการจัดให้มีการประมูลแข่งขัน
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดย กฟผ.
เป็นเพียงผู้รับซื้อ พลังงานไฟฟ้าจากผู้ที่ชนะการแข่งขันเท่านั้น
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลแข่งขันแต่อย่างใด
          สำหรับประเด็นโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมที่หมดอายุในปี พ.ศ. 2559 นั้น คณะ กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มอบหมายให้
EGCO (ในฐานะเอกชนรายเดิม) ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยไม่ต้อง
มีการประมูลแข่งขัน เนื่องจากความจำเป็นทางด้านยุทธศาสตร์คือ
นอกจากจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบแล้ว ยังช่วยให้โรง
แยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 ของ บมจ. ปตท.
สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่
พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เดิม อาทิ
ระบบสายส่งไฟฟ้า และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่ง กกพ.
เป็นผู้ดำเนินการเจรจาทางด้านราคากับ EGCO โดยคำนวณอ้างอิง จาก IPP
ที่จะเข้าระบบในช่วงเดียวกัน จนได้อัตราค่าไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
          ขณะที่ การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ จะแตกต่างจากการรับซื้อภายในประเทศ เพราะมิ
ได้ใช้รูปแบบการเปิดประมูลแข่งขันแต่จะเป็นไปในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วม
 มือการซื้อขายไฟฟ้าไว้ก่อนแล้ว
โดยประเทศที่มีข้อตกลงดังกล่าวจะมาพิจารณาร่วมกันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการโรง
 ไฟฟ้าเพื่อนำไปสู่การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันต่อไป
จากนั้นประเทศเจ้าของโครงการจะเป็นผู้คัดเลือกโครงการที่จะนำมาพัฒนาและขาย
ไฟฟ้าให้แก่ไทย
พร้อมทั้งเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับสัมปทานให้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า
ซึ่งเอกชนที่ต้องการเป็นผู้พัฒนาโครงการดังกล่าว
ต้องเข้าไปเสนอตัวกับรัฐบาลของประเทศเจ้าของโครงการเอง
แม้แต่บริษัทในเครือของ กฟผ. เอง ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเอกชนราย
อื่นๆ โดยที่มิได้สิทธิพิเศษใดๆ
ส่วนเรื่องอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่รับซื้อก็ต้องผ่านการพิจารณาและเจรจาโดยคณะอนุกรรมการประสานความ
 ร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย กฟผ.
เป็นเพียงผู้รับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโครงการเท่านั้น

3
เราเป็นตัวแทนจำหน่าย จำหน่าย ทินเนอร์ ทินเนอร์อคริลิก เมทิลแอลกอฮอล์ น้ำมันสน

ทินเนอร์ตรา BEECO AAAทินเนอร์ เอนกประสงค์ใช้ได้สารพัดประโยชน์ในราคาย่อมเยาใช้ผสมใช้เจือจางใช้ล่างอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั่วไป
สูง
ไซโก้ ทินเนอร์อคริลิกน้ำมันผสมสารเคลือบประเภทอคริลิก แห้งเร็วใช้คู่กับสีหรือสารเคลือบประเภทอคริลิกแห้งเร็วทุกชนิด เช่นสีพ่นรถยนต์ หรือแลคเกอร์อคริลิก เป็นต้นป้องกันการเกิดฝ้าให้ความเงางามสูง
เมทิลแอลกอฮอล์เป็นสารระเหยได้จากอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์เป็นน้ำมันประเภทแอลกอฮอล์เป็นเคมีผสมทินเนอร์ใช้เป็นตัวทำละลาย ทำแชลก น้ำมันทาไม้ ใช้ในอุตสาหกรรมทำธูป ทำแอลกอฮอล์แห้ง 


น้ำมันสน ตราปลาเบ็ดสารอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอนใช้ผสมหรือเจือจางสีน้ำมันหรือสีแห้งช้า เพื่อให้ความเหลว เหมาะสมกับการใช้งานผสมสีเคลือบ สีรองพื้นทำความสะอาดเครื่องจักรแท่นพิมพ์ เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม  086-7768616  085-1579992
สนใจติดต่อสอบถาม  086-7768616  085-1579992
สนใจติดต่อสอบถาม  086-7768616  085-1579992

4
 
ช่างปาน 085-108-8797  บริการด้านกุญแจ. 24 ชม
เปิดกุญแจ กุญแจรถ เปิดกุญแจบ้าน กุญแจเปิดตู้เซฟ
ศูนย์บริการช่างกุญแจ 24 ชม.ทั่วประเทศ หรือติดต่อทาง facebook              http://www.facebook.com/Parncarnkey
www.siamkeythailand.com     รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้ ติดต่อทาง facebookhttps://m.facebook.com/Parncarnkey
ช่
บริการเปิด – ซ่อม– ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่างกุญแจ BMW ช่างกุญแจBENZ ช่างกุญแจ AUDIช่างกุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจMINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจCHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจHONDA กุญแจ NISSAN กุญแจMAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจPush Start กุญแจ Smartkey กุญแจKeyless www.ช่างปานกุญแจ.com
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่นกุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจYamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจSuzuki กุญแจ Ducati กุญแจCBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม– ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจLEECO กุญแจ TAIYO กุญแจCHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจSUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน– ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้าน กุญแจคอนโด กุญแจหอพักกุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจSOLO
 

5
ครีม v2 มอยส์เจอร์ไรเซอร์ มีความจำเป็นในการดูแลรักษาความชื้นให้ผิว ถึงแม้ว่าผิวมนุษย์เราจะผลิตมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้เองถึงแม้ในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวพรรณมากมายก่ายกองกมายที่มีองค์ประกอบไม่เป็นมิตรกับผิว มีฤทธิ์ระคายทำให้ผิวอ่อนแอรวมทั้งผลิตมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้ต่ำลง การบำรุงผิวโดยพิจารณาถึงส่วนประกอบของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็เลยมีความสำคัญเช่นกัน บางบุคคลหน้ามันแล้วกลัวว่าถ้าใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์จะมีผลให้ผิวยิ่งมันครีม v2เป็นความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกนัก ด้วยเหตุว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์มีหลากหลายชนิดสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับภาวการณ์ผิวได้

อยากได้มีผิวสวย โปรดอ่านนี้ก่อน

ผิวหนังชั้นนอกสุด (stratum corneum หรือชั้นคราบไคล) เป็นชั้นที่เรามองดูเห็นด้วยสายตา ในสายตาคนที่อยู่รอบข้างหรือตอนเราส่งกระจก ผิวเราจะมองแห้ง ขาดเลือดฝาด ไม่สดชื่นหรือสวย ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของชั้นนี้เป็นหลัก ต้องการให้ผิวมองสวยในสายตาคนดู ก็ต้องมารีบทำให้ผิวชั้นไคลบริบูรณ์กันจ้ะ

คำศัพท์ที่จะเจอในเนื้อหานี้

Epidermis : หนังกำพร้าสุด ภาษาไทยเรียกว่าชั้นหนังกำพร้ามี 5 ชั้นย่อย
stratum corneum : ชั้นไคล เป็นชั้นย่อยชั้นนอกสุดชองชั้นผิวหนังชั้นนอก
Corneocyte : เซลล์ในชั้นไคล มีการเรียงตัวเป็นชั้นๆโดยประมาณ 25-30 ชั้น บางตำราเรียนเรียก Corneocyte ว่าhorny cell
Brick and Motar Model : แบบจำลองการเรียงหน้าเป็นชั้นๆของเซลล์ Corneocyte
Keratinocyte : เป็นคำรวมๆที่ใช้เรียกเซลล์ผิวทั้งหมดของชั้นepidermis เนื่องจากว่าเซลล์ผิวในชั้นผิวหนังชั้นนอกจะมี keratinเป็นองค์ประกอบด้านใน ทำให้ทุกเซลล์ในชั้น Epidermis ขึ้นชื่อว่าเป็น keratinocyte ทั้งนั้น
NMFs : ย่อมาจาก Natural moisturizing factors เป็นสารประกอบหนึ่งที่อยู่ภายในเซลล์ Corneocyteทำหน้าที่เก็บน้ำรวมทั้งรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ภาษาไทยเรียก NMFsว่า "น้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติ"
Intercellular lipids : ชั้นไขมันกันระหว่างเซลล์Corneocyteปฏิบัติภารกิจป้องกันไม่ให้ NMFs ข้างในเซลล์ Corneocyte รั่วออกมาด้านนอก บางแบบเรียนเรียกIntercellularlipids ว่า intercellular matrix หรือ Lipidbarrier
Sebaceous gland : ต่อมไขมันที่ปฏิบัติภารกิจผลิตน้ำมัน(sebum) มาฉาบผิว
TEWL : ย่อมาจาก Transepidermal Water Loss เป็นการสูญเสียน้ำผิวผ่านชั้น Epidermis ยิ่ง TEWL มีค่าสูงหมายความว่ายิ่งมีการสูญเสียน้ำมากมาย

ส่วนประกอบผิวหนังชั้นคราบไคล (stratumcorneum)
ชั้น stratum corneum มีการเรียงตัวของเซลล์corneocyte อย่างเรียบร้อยเป็นชั้นๆราวๆ25-30 ชั้น โดยมีintercellular lipidsเป็นตัวประสานล้อม หนังสือเรียนฝรั่งได้เรียกการเรียงหน้าอย่างนี้ว่าBrick and Motar Model ภาพการเรียงหน้าของอิฐที่ก่อด้วยปูน Brick and Motar Model
Brickแสดงว่าอิฐ Motarแปลว่าปูนภาพจำลองการจัดเรียงตัวของเซลล์ corneocyte เป็นชั้นๆโดยมีintercellularlipids เป็นตัวประสานซึ่งมีลักษณะเสมือนการเรียงตัวของก้อนอิฐที่ก่อด้วยปูนก็เลยถูกเรียกว่า Brick and Motar Model ก้อนอิฐแต่ละก้อน เทียบได้กับเซลล์ corneocyte

ด้านในเซลล์ corneocyte มี NMFs ครีม v2ปฏิบัติภารกิจรักษาระดับน้ำข้างในเซลล์
NMFs ที่สำคัญๆเป็นAmino acids, PCA และน้ำตาลGlucose
NMFs เป็นสารที่เซลล์ชั้นผิวหนังชั้นนอกสามารถผลิตขึ้นได้เองตอนที่มีการเติบโตเป็นเซลล์เต็มวัย (keratinocytedifferentiation)
แม้มีต้นเหตุใดไปรบกวนการเติบโตของเซลล์keratinocyteก็จะก่อให้ NMFs ถูกทำต่ำลง แล้วก็ส่งผลถึงความชุ่มชื้นของชั้น stratumcorneum

ปูนประสาน เปรียบได้กับIntercellular lipids
เป็นตัวยึดเหนี่ยวเซลล์ ให้เรียงกันอย่างแน่นหนาและก็เป็นระเบียบเรียบร้อย
Intercellular lipids ประกอบไปด้วยสารชนิดไขมันอาทิเช่น ceramides 47 %, cholesterol 24%, freefatty acids 11 % และ cholesterol esters 18 %

ผิวสวยเริ่มความสมบูรณ์ของชั้น stratum corneum
ต้องการให้ผิวดูสวย น่าจะหันมาดูแลผิวชั้น stratumcorneum ให้บริบูรณ์โดยการรักษาระดับ NMFs รวมทั้งintercellular lipids ให้บริบูรณ์สูงที่สุด
การที่ระดับความชุ่มชื้นในผิวเพียงพอจะช่วยปรับ

เซลล์ผิวมีความยืดหยุ่นดี ถูกรังควานได้ยาก
เสริมลักษณะการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีที่ช่วยในกรรมวิธีผลัดเซลล์ผิวให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ หากผิวขาดความชุ่มชื้นที่พอเหมาะพอเจาะเอนไซม์กลุ่มนี้จะจัดการไม่ดีการผลัดเซลล์ผิวก็เลยรวน ผิวหน้าหมองคล้ำ ฝ้ากระ สะสม รูขุมขนตัน เป็นสิว
เกื้อหนุนให้องค์ประกอบมีความแข็งแรงรวมทั้งปฏิบัติภารกิจกรองสารที่จะผ่านเข้าออกผิวเจริญรวมทั้งบริบูรณ์ ถ้าเกิดผิวขาดความชุ่มชื้นที่เหมาะสมเซลล์ corneocyte จะลีบแบน การเรียงหน้าไม่เรียบร้อยเกิดช่องโหว่ น้ำใต้ผิวระเหยออกง่าย สิ่งแปลกปลอมจากด้านนอกผ่านเข้าไปได้ง่าย ทำให้ผิวหนังอักเสบ มีการติดโรค อื่นๆอีกมากมาย
รักษาระดับ pH ของผิว : ผิวที่มี pH ผิวเหมาะสม จะช่วยทำให้ปรับNMFs ถูกผลิตเจริญรุ่งเรือง
สิวขึ้นต่ำลง : ผิวที่ขาดความชุ่มชื้น ทำให้เซลล์ผิวเรียงตัวไร้ระเบียบครีม v2 มีการหลุดลอกเปลี่ยนไปจากปกติและไปตันตามรูขุมขนเมื่อรวมกับน้ำมันที่ระบายออกมิได้ ก็เลยมีการตันเป็นสิวตันสิวอักเสบ เมือผิวชื้นแฉะ การผลัดเซลล์กลับมาปกติ การอุดตันเกิดลดลง สิวต่ำลง
รูขุมขนกระชับ : ผิวที่เปียกชื้นเหมาะสม เซลล์ corneocyteจะมีความอ้วนอิ่มแล้วก็ขยายตัวแทรกกัน ทำให้รูขุมขนซึ่งอยู่ระหว่างจุดเชื่อมของเซลล์ corneocyte ถูกบีบอัดให้แคบลงผิวก็เลยมองละเอียดขึ้น ฉะนั้นในคนที่ผิวแห้งเยอะแยะๆเว้นเสียแต่ผิวจะดูหยาบคายแล้ว รูขุมขนก็จะกว้างขึ้นด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่บทความเรื่อง ตาข่ายผิวภาพเทียบผิวหนังธรรมดาและจากนั้นก็ผิวหนังที่แห้งผิวปกติ :เซลล์เรียงตัวชิดกัน เรียบร้อย
inter cellular matrix บริบูรณ์
เหนือผิวด้านบนมีน้ำมัน (hydro lipid film) ฉาบอยู่พอเพียง
น้ำใต้ผิวระเหยออกได้น้อยผิวแห้ง การเรียงตัวของเซลล์ผิวสะเพร่า ไม่มีระเบียบ
intercllular matrix มีน้อย/ไม่มีคุณภาพ
น้ำมันฉาบผิว (hydro lipid film) น้อย
น้ำใต้ผิวระเหยออกได้มาก (TEWL สูง)บักเตรี สิ่งแปลกปลอมไปสู่ผิวได้ง่าย ผิวก็เลยเคืองรวมทั้งอักเสบง่ายผิวแห้ง ผิวขาดความชื้นเปรียบเสมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
ผิวแห้งแล้วหลังจากนั้นก็ผิวขาดความชุ่มชื้นคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันคำว่าผิวแห้งเป็นคำใช้แยกสภาวะผิวที่ประจำตัวมา ตัวอย่างเช่น คนนี้ผิวมัน คนนี้ผิวผสม คนนี้ผิวแห้ง ซึ่งใช้ปริมาณน้ำมันที่สร้างขึ้นจากต่อมไขมันเป็นตัวจำแนกประเภท


ผิวแห้ง(dry skin) คือ ผิวที่ขาดน้ำมัน (sebum)ฉาบผิวข้างบนเพราะมีต่อมน้ำมัน ( sebaceous gland) ใต้ผิวน้อย ก็เลยผลิตน้ำมันได้น้อย เมื่อปริมาณน้ำมันฉาบผิวน้อยก็เลยสูญเสียน้ำใต้ผิวได้ง่าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวคนที่ผิวแห้งยังคงมีความสมบูรณ์ของ intercllular matrix และมีน้ำใต้ผิวที่พอเพียง ก็แค่ขาดน้ำมันที่ผิว
ผิวมัน (oily skin)หมายถึงผิวที่มีต่อมไขมันจำนวนมากทั่วทั้งหน้าและผลิตน้ำมันมาฉาบผิวได้มาก ผิวด้านนอกก็เลยดูมัน การสูญเสียน้ำใต้ผิวก็เลยเกิดขึ้นน้อย
ผิวผสม (mix skin)เป็นผิวที่มีต่อมไขมันรอบๆt-zoneจำนวนมาก, u-zone น้อยทำให้หน้ามันเฉพาะบริเวณt-zoneส่วน u-zone ปกติหรือแห้ง

ส่วน ผิวขาดความชุ่มชื้น (dehydrated skin) เป็นผิวที่มีน้ำใต้ผิวต่ำ วัดน้ำใต้ผิวได้ < 10% ปัจจัยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน

1.ปัจจัยภายนอก

การใช้สินค้าผลัดเซลล์มากจนเกินความจำเป็น : ทำให้ผิวหนังชั้นนอกมีการหมุนเวียนเร็วกว่าปกติ ผิวหนังที่มีการหมุนเวียนเร็วจะไม่สามารถสร้าง NMFsและ intercellular lipids ได้ทัน ก็เลยเสียความรู้ความเข้าใจในการรักษาน้ำให้ดำรงอยู่ในผิวหนัง
การใช้สินค้าชำระล้างที่มีคุณสมบัติกำจัดน้ำมันฉาบผิวมากเกินความจำเป็นครีม v2 : น้ำมันฉาบผิวน้อย สูญเสียน้ำใต้ผิวได้ง่าย
รังสี UV : ได้รับรังสี UV เยอะๆต่อเนื่องกัน ไม่ทาครีมป้องกันแดด รังสี UV จะรบกวนการผลิต NMFs
ความชุ่มชื้นกลางอากาศ : ความชุ่มชื้นกลางอากาศต่ำลงยิ่งกว่า10% จะดึงน้ำในผิวออกสู่ภายนอก ด้วยเหตุนั้นในห้องปรับอากาศในฤดูหนาว ซึ่งมีความชุ่มชื้นต่ำ สามารถพรากน้ำใต้ผิวได้ตลอดระยะเวลา

2. ปัจจัยภายใน

อายุ : อายุหนมากยิ่งขึ้น การผลิต NMFs และก็ sebum น้อยลง
เชื้อชาติ : ชาวเอเชีย มีปริมาณ NMFs ต่ำลงมากยิ่งกว่าเชื้อชาติอื่น
โรคผิวหนัง: โรคผื่นแพ้พันธุกรรม (atopicdermatitis) โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) โรคเด็กดักแด้(Ichthyosis) โรคเหล่านี้จะมีการแบ่งตัวของkeratinocyte (keratinization) เร็วกว่าปกติหลายเท่า รวมทั้งขับมาที่เปลือกนอกอย่างเร็วดังเช่น 4 วัน (ปกติใช้เวลา 28วัน) ทำให้ผิวหนังดกเป็นปื้นในขณะขั้นตอนสร้าง NMFs , intercellular lipids ยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ เซลล์ผิวหนังก็เลยขาดแรงยึดเหนี่ยวกันตามธรรมดา เซลล์ผิวก็เลยหลุดลอกออกเป็นแผ่นๆได้ง่าย เหมือนเป็นสะเก็ดหรือเกล็ดขึ้นอยู่กับความร้ายแรง

ลักษณะของผิวหนังที่ขาดความชุ่มชื้น(dehydrated skin)
- ผิวไม่เรียบ มีขุยไหมมีขุยก็ได้ แต่ถ้าเกิดมีขุยเป็นอาการหนักทาแป้งไม่ติด (หน้ามันมาก ทาแป้งไม่ติด หน้าแห้งไปก็ทาแป้งไม่ติดเช่นกัน)ครีม v2
- แลเห็น fine line ชัด (ริ้วเล็ก) โดยเฉพาะใต้ตา มุมปาก
- ผิวแดงง่าย สีผิวไม่บ่อยนัก
- คันแล้วก็เกิดผิวหนังอักสบ
- ระคายง่าย แพ้ง่ายครีม v2
การรักษาความชื้นให้ผิวหนัง ก็เลยควรต้องทำทั้งเพิ่มความชื้นเข้าไปก่อน ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอ แล้วก็เลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์จำพวก humectant
ขัดขวางความชื้นไม่ให้ระเหยออก ด้วยการใช้มอยพบร์ไรเซอร์ชนิดocclusive
เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเก็บกักน้ำใต้ผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับ NMFs รวมทั้ง Intercellular lipids
เลือกมอยพบร์ไรเซอร์เป็น ช่วยอะไรบ้าง?Repairingtheskin barrier : เสริมสร้างเกราะป้องกันผิว ผิวแข็งแรงขึ้นเคืองลดลง ไม่แพ้ง่าย
Increasing water content : เพิมจำนวนน้ำใต้ผิว
Reducing TEWL : ลดการสูญเสียน้ำผ่านออกทางผิวหนังชั้นอีพิเดอร์มิส
Restoring the lipid barriers’ ability to attract, holdandredistribute water : ซ่อม intercellular lipidsให้สามารถเก็บกักน้ำแล้วหลังจากนั้นก็รักษาสมดุลน้ำใต้ผิว
สารช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น (มอยส์เจอร์ไรเซอร์) แบ่งออกได้เป็น 2ชนิดเป็น

1. สารช่วยเพิ่มน้ำในชั้นผิวหนัง (Humectant) สารกลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการจับกับน้ำ (water binding)ดังเช่น colloidaloatmeal, Amino acid,Hyaluronic Acid, Sodium PCA, glycerin, น้ำผึ้ง, กรดแลคติค (lactic acid), soduimlactate, propylene glycol,sorbitol, pyrolidonecarboxylic acid (PCA) , gelatin,collagen , lastin,urea

ทั้ง Sodium-PCA และก็hyaluronic acid (HA) จัดเป็นสารประเภทglycosaminoglycans ในธรรมชาติสารนี้เจอแทรกสอดในชั้นหนังแท้ ขึ้นรถ HA จะซับน้ำได้ 1000 เท่า ก็เลยทำให้ผิวหนังเด็กเต่งตึง แม้กระนั้นเมื่อวัยสูงมากขึ้นสาร HA ในชั้นหนังแท้จะต่ำลงทั้งสมรรถนะรวมทั้งจำนวน ผิวหนังก็เลยเหี่ยวย่น ในครีมหรือโลชันผิวแห้งก็เลยนิยมผสมสาร HA ครีมv2เพื่อช่วยซับน้ำในผิวหนังชั้นไคลเพราะสารในกลุ่มนี้จะช่วยเพิ่มน้ำให้กับผิวได้โดยตรง ทำให้ผิวเรียบนุ่มเฉอะแฉะโดยไม่เพิ่มความมันมอยส์เจอร์ไรเซอร์กลุ่ม Humectant ก็เลยเหมาะสมกับผิวมัน ผิวแห้ง และก็ผิวแพ้ง่าย

2. สารเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำจากผิว (occlusivemoisturizers)ผลิตภัณฑ์ผิวแห้งจะผสมน้ำมันหลายแบบ เมื่อทาน้ำมันฉาบผิวการระเหยของน้ำจากชั้นผิวหนังจะลดลงน้ำมันที่ใช้มีหลายกรุ๊ป เป็น

เครดิต : https://sites.google.com/site/v2centerthailand/

Tags : ครีม v2,ครีม V2 ดีไหม

6
http://www.dragonwood.in.th
ไม้เทียม สีสันและลวดลายของไม้เทียม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อด้านสถาปัตยกรรม เพื่อทดแทนไม้จริงที่มีข้อจำกัดในด้านของราคาและความคงทน ไม้เทียม จึงเป็นอีกทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย นอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้ว ยังมีทั้งสีลันและลวดลายให้เลือกมากมาย วันนี้จึงขอแนะนำความรู้เกี่ยวกับไม้เทียม ตลอดจนสีสันและลวดลายของพื้นไม้เทียม เชิญติดตามกันได้เลยครับ   ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับไม้เทียมก่อน ไม้เทียมwpc คือ วัสดุในงานช่างที่ผลิตโดยมีส่วนผสมของไม้ผสมกับสารเคมีบางชนิดตามความเหมาะสม จึงได้ผลิตภัณฑ์ไม้เทียมที่มีคุณสมบัติคงทน ปลวกไม่แทะและใช้แทนไม้จริงได้ ซึ่งไม้เทียมแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะของเนื้อไม้ที่ใช้ผลิตและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ไม้เทียมคอนวูดจะมีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ธรรมชาติ แข็งแรงทนทาน นิยมนำมาใช้งานหลากหลาย เช่น ทำไม้เชิงชาย ไม้ระแนงและไม้ผนังบันได้ เป็นต้น ไม้เทียมเฌอร่า เป็นไม้เทียมที่ใช้เทคโนโลยีออโต้เคลฟเพื่อไล่ความชื้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่กันแดดกันฝน และแข็งแรงทนทาน เป็นต้น   สำหรับสีสันและลวดลายของไม้เทียมนั้นก็ถือได้ว่ามีมากมานและหลากหลาย เป็นจุดเด่นที่ทำให้ไม้เทียมได้รับความนิยม โดยมีตั้งแต่สีที่ใกล้เคียงกับไม้ธรรมชาติ เช่น สีโอ๊ค สีสักทอง สีเทา ส้มกุหลาบ สีงาช้าง เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความชอบใจ แต่หากลูกค้าต้องการทำสีสันหรือลวดลายบนไม้เทียมเองก็สามารถทำได้โดยการใช้สีย้อมไม้เทียม ซึ่งมีจำหน่ายเช่นกัน แต่กระซิบนิดหนึ่งวาราคาค่อนข้างสูงพอสมควร สำหรับลูกค้าบ้างท่านก็ชอบไม้เทียมที่มีลวดลายเหมือนไม้จริง ซึ่งก็มีให้เลือกอีกเช่นกัน เช่น ลายเสี้ยน ลายไม้สักทอง ลายไม้ชัยพฤกษ์  เป็นต้น   ราคาไม้เทียมนับว่าเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถใช้งานทดแทนไม้จริงได้มีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำกันชื้นและปลวกได้ แถมยังมีสีสันและลวดลายให้เลือกมากมายตามความต้องการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้เทียมต้องศึกษาให้ละเอียดและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานและความเหมาะสมของสีสันที่จะนำไปใช้ จะช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกใช้ไม้เทียมได้คุ้มค่า คุ้มราคาที่ลงทุนไป 
http://www.dragonwood.in.th

7
Tent 1 ( พื้นที่โล่งใกล้ตลาดกลางแอปปี้แลนด์ )
[/size]มีพื้นที่กว้างสำหรับขายสินค้า เช่นสินค้าทุกอย่าง 20บาท สินค้าธงฟ้า ร้านปลาเผา   ลักษณะเป็นที่โล่ง   มีเต้นท์ให้  ขนาดประมาณ  32 ตร.ม    อยู่ใกล้ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์    ติดลานจอดรถตลาด     สนใจเช่าพื้นที่ติดต่อ โทร. 081-9305353 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00


8
[color=#000000; background-color: #ffff00]แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ[/color][/b]
[color=#000000; background-color: #ffff00]สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น[/color][/b]


เนื้อหาประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
-  คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
-  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
-  แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
-  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
-  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
-  แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-  แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์newล่าสุด
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://mophthailand.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267k
e-mail : todsaporn620@gmail.com
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : พบยาบาลวิชาชีพ

เครดิตบทความจาก : https://blog.eduzones.com/todsapornbrainmedia/163947

Tags : (อัพเดทล่าสุ),แนวข้อสอบ,สำนักงานสาธารณสุข

9
แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 
- แนวข้อสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
- แนวข้อสอบพันธุศาสตร์ของแบคทีเรียและไวรัส
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องธนาคารเลือด
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องเคมีคลินิก
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สรุป แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
Tel>>> 096-6458388
Line id >>> bm8388


ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

 
ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/brainmedie8388/
http://bow9810.blogspot.com/
 
 
 

 
 
ช่องทางการสั่งซื้อ
 


ที่มา : https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3644016166927008403#allposts

Tags : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,กรมวิทยาศสาตร์การแพทย์,อัพเดท

10
ขายสินค้า ทั่วไป / coffee หน้าท้องแบนราบ
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 12:22:09 AM »
coffe หน้าท้องแบนราบ
-ช่วยควบคุมน้ำหนัก
-หน้าท้องแบนราบ
-กระชับทุกสัดส่วน


ติดต่อ
www.facebook.com/dherbthailand

11
อาการดุของลูกสุนัขนั้น สาเหตุหนึ่งได้จากพันธุ์ ของพวกเขา ถ้าเป็นน้องหมาจัดอยู่ในกลุ่มสายดุ เป็นต้นว่า มินิบูลเทอเรีย ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งพวกมันจะรั้น และดุตามสัญชาตญาณ แม้กระนั้นประเด็นข้อสำคัญยิ่งกว่าคือ เทคนิคเลี้ยงดูรวมทั้งพฤติกรรมของคนเลี้ยงน้องหมา โดยมักมีผลกระทบโดยแท้จริงกับนิสัยมากกว่าพันธุกรรมของพวกมันเสียอีก
 
1.ต้องทราบธรรมชาติของพวกมัน
 
สิ่งสำคัญคือควรทราบพวกเขา การเลี้ยงที่ดีมิใช่ให้พวกเขาแข็งแรงแค่รูปร่างเท่านั้น แต่สถานการณ์จิตใจจะต้องดีด้วย ข้อแรกที่เพื่อนๆพยายามปฏิบัติ คือ ต้องรู้เรื่องนิสัยของพันธุ์ ลูกสุนัขโดยการซื้อหนังสือวิธีการเลี้ยงดูน้องหมาชนิดนั้นๆ ศึกษาเล่าเรียนรายละเอียดเอาไว้ให้มากๆ ด้วยเหตุว่าหลายท่านขาดความเข้าใจเวลาเลี้ยงดูน้องหมาที่ดีพอ เลี้ยงดูแบบทั่วๆ ไป ประเภทตามกำลัง
 
บางครั้งสปอยส์ ตามใจมากเกินไป บางท่านเลี้ยงมินิบูลเทอเรียแบบชอบแกล้ง ตี ฝึกหัดให้ขย้ำ ให้ดื้อ บางท่านเลี้ยงดูผิดวิธี ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของมัน สุนัขสายพันธุ์นักล่า อยากได้เนื้อที่ให้พวกเขาได้ปลดเปลื้องพละกำลังภายใน{ร่างกาย|ตัวมันแต่กลับเลี้ยงแบบขังกรงเป็นสาเหตุของเจ้านี่กดดัน เกิดความตึงเครียด เกิดความระแวงสิ่งต่างๆ สิ่งแปลกปลอม ขาดทักษะสังคม ขาดแคลนการเรียนรู้ พอถูกปล่อยก็จะเตลิด ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ท่านได้
 
แต่กระนั้นก็ยังมีโอกาส ที่ไม่ว่าน้องหมาจะขนาดกะทัดรัด ขนาดกลางอย่าง mini bull terrier หรืออาจจะสายพันธุ์ใหญ่ ท่านก็สามารถที่จะฝึกฝนให้เขาเป็นหมาที่มีประสิทธิภาพได้ ด้วยการสร้างวินัย ทั้งการรับประทาน การนอน การฝึกหัดน้องหมาขับถ่ายอย่างถูกต้อง หากท่านผู้อ่านฝึกมันอย่างยอดเยี่ยมก็สามารถพาพวกเขาไปได้ทุกแห่งอย่างไร้ปมปัญหา
 
2.ควรจูงสุนัขออกกำลัง
 
การไม่นำลูกสุนัขของท่านผู้อ่านไปบริหารร่างกายเลย จะส่งผลให้เจ้านี่มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วน เสียสุขภาพจิต มีความประพฤติขี้ระแวง ถึงแม้บางบ้านอาจมีสายพานวิ่งให้ แต่กระนั้นก็ไม่อาจชดเชยจุดแข็งของการนำออกกำลังกายข้างนอกที่พักได้ ทั้งนี้เพราะมันเป็นการเล่นซึ่งทำให้มินิบูลเทอเรียผ่อนคลายความกดดัน ร่างกายแข็งแกร่ง ฝึกการอยู่กับสังคม เรียนรู้สภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและสุนัข แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้อ่านควรเลือกใช้ โซ่ฝึก เพื่อที่จะกำกับ ฝึกฝนให้มินิบูลเทอเรียรู้จักรับคำสั่ง รวมทั้งจะได้ป้องกันภัยที่อาจจะมีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโดนรถยนต์เฉี่ยวชน และขย้ำกับสุนัขจรจัด  ทั้งนี้การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเก็บของ  โยนลูกฟุตบอล ถือเป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งซึ่งคุณสามารถฝึกสอนน้องหมาได้เช่นกัน ท่านผู้อ่านสามารถฝึกสอนการสั่งการให้พวกเขาคุ้นเคยกับการนั่งพร้อมทั้งคอย อย่างไรก็ดีข้อสำคัญคือกิจกรรมการเล่นและจำนวนเวลาควรพอดีกับช่วงวัยของพวกเขาด้วย
 
 
3.จำต้องหัวหน้าฝูงของมัน
 
น้องหมามินิบูลเทอเรียเป็นหมาที่ชอบสังคมรวมทั้งมันจะฟังเฉพาะผู้นำฝูง ตัวที่เหนือชั้นกว่าแค่นั้น ดังนั้น คนเลี้ยงสมควรฝึกสอนให้มินิบูลเทอเรียเชื่อและเชื่อถือว่าคุณคือผู้นำฝูง คือเจ้านายของพวกมัน โดยการสอนให้เริ่มต้นรู้จักกับกฎระเบียบของครอบครัว ไม่เฆี่ยนตี ดุด่า สอนให้เริ่มต้นรู้จักกับคอยยามกินอาหาร สอนให้นิ่ง ให้เชื่อฟังง่ายๆ หยุด นั่ง หมอบ คอย ให้มินิบูลเทอเรียกำกับตัวเองให้ได้ รวมทั้งการฝึกหัดในรูปแบบผู้นำฝูง จ่าฝูงกินก่อน ทำก่อน ออกก่อน เพื่อให้มันฟังอยู่ในอาณัติเพื่อนๆอย่างเคร่งครัด ปัจจัยสำคัญนั่นก็คือท่านผู้อ่านจำต้องใช้ความอดทนหนักแน่นอย่างยิ่งในการสอนเขาช่วงแรกๆ ควรจะทำอย่างตั้งใจ แต่ไม่ใช้การดุ อึกทึก เนื่องจากจะเป็นเหตุให้มินิบูลเทอเรียเกิดความเก็บกด ความเคร่งเครียด ขณะเดียวกันฝึกฝนทีละสเต็ป  โดยจะทำให้พวกมันรู้เรื่องง่ายๆขึ้นและไม่ก่อเรื่องปวดหัวให้กับเพื่อนๆ
 
หมาแต่ละตัวซื้อสัตย์เจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ อะไรก็ตาม จะมินิบูลเทอเรียหรือว่าอย่างไรก็ตาม เวลาท่านเอาพวกมันมาเลี้ยงแล้ว พวกเขาจะรักและมีแต่คุณไปตลอดชีวิตของมัน ดังนี้ ก่อนที่ซื้อมาเลี้ยวต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ เพื่อนๆพร้อมมูลหรือเปล่า มิใช่ปรารถนาเลี้ยงเพียงเพราะอารมณ์ชั่วประเดี๋ยว พอมันไม่น่ารักไม่พอใจ ไม่ต้องการเลี้ยงก็ยกส่งมอบให้คนอื่น ไม่รับผิดชอบมัน ซึ่งเป็นการทำลายหัวจิตหัวใจของมันอย่างยิ่ง สุนัขก็มีความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนๆ ที่สำคัญมันซื่อสัตย์คนอื่นไม่เป็นครับ

ขอบคุณบทความจาก : https://littlemonkeyl2amakian.wordpress.com/2016/07/02/ลองมาทำความคุ้นเคยสุนั/

Tags : ลูกสุนัข,มินิบูลเทอเรีย,Mini Bull Terrier

12
 ช่างปานทำกุญแจ 085-108-8797  บริการด้านกุญแจ. 24 ชมเปิดกุญแจรถ เปิดกุญแจบ้าน เปิดกุญแจตู้เซฟศูนย์บริการช่างกุญแจ 24 ชม. ทั่วประเทศ หรือติดต่อทาง facebook              http://www.facebook.com/Parncarnkeywww.siamkeythailand.com     รับทำกุญแจรถยนต์ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้ ติดต่อทาง facebook https://m.facebook.com/Parncarnkeyบริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่างกุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจ AUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless www.ช่างปานกุญแจ.comบริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟบริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO  ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอกช่างกุญแจ เขตบางรัก ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ
เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ
เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์
ช่างกุญแจ เขตพญาไท ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ
เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย
ช่างกุญแจ เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม
ช่างกุญแจ เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ
เขตบางคอแหลม ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง
ช่างกุญแจ เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ
เขตลาดพร้าว ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่
ช่างกุญแจ เขตสายไหม ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ
เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา
ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง
ช่างกุญแจ รามอินทรา ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต
ช่างกุญแจ หนองจอก ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน
ช่างกุญแจ สะพานควายช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะช่างกุญแจ ปทุมธานี ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว
ช่างกุญแจ ลำลูกกา ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย
ช่างกุญแจ สุทธิสาร ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร
ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ
ลาดกระบัง ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ
สะพานสูง ช่างกุญแจ ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ
วิภาวดี ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ
ช่างกุญแจ ธนบุรี ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ
ช่างกุญแจ พระราม 3 ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจบางแค ช่างกุญแจ บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก
ช่างกุญแจ พหลโยธิน ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง
ช่างกุญแจ พญาไท ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี
ช่างกุญแจ พระราม 9 ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจราชเทวีช่างปานทำกุญแจ 085-108-8797 www.parnopenkey.com บริการด้านกุญแจ. เปิดกุญแจรถ เปิดกุญแจบ้าน เปิดกุญแจตู้เซฟศูนย์บริการช่างกุญแจ 24 ชม. ทั่วประเทศ ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจรถยนต์ 
ช่างกุญแจสะเดาะกุญแจ 
ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจบ้าน 
ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจห้องนอน ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจห้องน้ำ  ช่างกุญแจบางแค ช่างกุญแจภาษีเจริญ  ช่างกุญแจบางบอน 1  ช่างกุญแจบางบอน 2  ช่างกุญแจบางบอน 3  ช่างกุญแจบางบอน 4  ช่างกุญแจบางบอน 5  ช่างกุญแจบางบอน 6  ช่างกุญแจบางบอน 7  ช่างกุญแจบางบอน 8  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 1  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 2  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 3  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 4  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 5keythailand.com

รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่ากุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจAUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO กุญแจ SOLEX กุญแจ Lucky กุญแจลิ้นชักกุญแจโต๊ะ กุญแจตู้เอกสาร กุญแจสำนักงาน รับเหมาทำกุญแจสำนักงาน กุญแจโรงแรม
ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอก ช่างกุญแจ เขตบางรัก
ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ
เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์ ช่างกุญแจ เขตพญาไท
ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย ช่างกุญแจ
เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม
ช่างกุญแจ เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ
เขตบางคอแหลม ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง
ช่างกุญแจ เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ
เขตลาดพร้าว ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่
ช่างกุญแจ เขตสายไหม ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ
เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา
ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง
ช่างกุญแจ รามอินทรา ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต
ช่างกุญแจ หนองจอก ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน
ช่างกุญแจ สะพานควาย
ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะ ช่างกุญแจ ปทุมธานี
ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ ลำลูกกา
ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย ช่างกุญแจ สุทธิสาร
ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร ช่างกุญแจ สุขุมวิท
ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ
ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ สะพานสูง ช่างกุญแจ
ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ วิภาวดี
ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต
ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ ช่างกุญแจ ธนบุรี
ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ ช่างกุญแจ พระราม 3
ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจ บางแค ช่างกุญแจ
บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก ช่างกุญแจ พหลโยธิน
ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ พญาไท
ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี ช่างกุญแจ พระราม 9
ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ราชเทวี  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 6  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 7  ช่างกุญแจกุญแจถนนเพชรเกษม  ช่างกุญแจเพชรเกษม ช่างกุญแจกาญจนาภิเษก  ช่างกุญแจกัลปพฤกษ์  ช่างกุญแจบางไผ่ ช่างกุญแจกำนันแม้นช่างกุญแจเทิดไท ช่างกุญแจบางแวก ช่างกุญแจหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่างกุญแจวัดม่วง
ช่างกุญแจวัดราษฏร์บำรุง ช่างกุญแจวัดศาลาแดง ช่างกุญแจวัดบางแค
ช่างกุญแจวัดนิมมานรดี ช่างกุญแจศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง ช่างกุ
ช่างกุญแจศาลเจ้าพ่อเสือบางแค ช่างกุญแจเดอะมอลล์บางแค ช่างกุญแจซีคอนบางแค
ช่างกุญแจฟิวเจอร์บางแค ช่างกุญแจโลตัสบางแค ช่างกุญแจไอทีแกรนด์บางแค
ช่างกุญแจราชพฤกษ์ ช่างกุญแจพระราม2 ช่างกุญแจจรัญสนิทวงศ์ ช่างกุญแจบรมราชนนี
ช่างกุญแจเอกชัย ช่างกุญแจสุขสวัสดิ์ ช่างกุญแจประชาอุทิศ กุญแจเซฟ กุญแจหัก กุญแจหายลืมกุญแจ keythailand.com

รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่ากุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจAUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO กุญแจ SOLEX กุญแจ Lucky กุญแจลิ้นชักกุญแจโต๊ะ กุญแจตู้เอกสาร กุญแจสำนักงาน รับเหมาทำกุญแจสำนักงาน กุญแจโรงแรม
ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอก ช่างกุญแจ เขตบางรัก
ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ
เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์ ช่างกุญแจ เขตพญาไท
ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย ช่างกุญแจ
เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม ช่างกุญแจ
เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ เขตบางคอแหลม
ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง ช่างกุญแจ
เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ เขตลาดพร้าว
ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่ ช่างกุญแจ เขตสายไหม
ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ
ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง ช่างกุญแจ รามอินทรา
ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ หนองจอก
ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน ช่างกุญแจ สะพานควาย
ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะ ช่างกุญแจ ปทุมธานี
ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ ลำลูกกา
ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย ช่างกุญแจ สุทธิสาร
ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร ช่างกุญแจ สุขุมวิท
ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ
ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ สะพานสูง ช่างกุญแจ
ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ วิภาวดี
ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต
ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ ช่างกุญแจ ธนบุรี
ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ ช่างกุญแจ พระราม 3
ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจ บางแค ช่างกุญแจ
บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก ช่างกุญแจ พหลโยธิน
ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ พญาไท
ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี ช่างกุญแจ พระราม 9
ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ราชเทวีkeythailand.com

รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่ากุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจAUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO กุญแจ SOLEX กุญแจ Lucky กุญแจลิ้นชักกุญแจโต๊ะ กุญแจตู้เอกสาร กุญแจสำนักงาน รับเหมาทำกุญแจสำนักงาน กุญแจโรงแรม
ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอก ช่างกุญแจ เขตบางรัก
ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ
เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์ ช่างกุญแจ เขตพญาไท
ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย ช่างกุญแจ
เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม
ช่างกุญแจ เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ
เขตบางคอแหลม ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง
ช่างกุญแจ เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ
เขตลาดพร้าว ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่
ช่างกุญแจ เขตสายไหม ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ
เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา
ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง
ช่างกุญแจ รามอินทรา ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต
ช่างกุญแจ หนองจอก ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน
ช่างกุญแจ สะพานควาย
ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะ ช่างกุญแจ ปทุมธานี
ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ ลำลูกกา
ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย ช่างกุญแจ สุทธิสาร
ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร ช่างกุญแจ สุขุมวิท
ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ
ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ สะพานสูง ช่างกุญแจ
ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ วิภาวดี
ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต
ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ ช่างกุญแจ ธนบุรี
ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ ช่างกุญแจ พระราม 3
ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจ บางแค ช่างกุญแจ
บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก ช่างกุญแจ พหลโยธิน
ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ พญาไท
ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี ช่างกุญแจ พระราม 9
ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ราชเทวีkeythailand.com

รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่ากุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจAUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO กุญแจ SOLEX กุญแจ Lucky กุญแจลิ้นชักกุญแจโต๊ะ กุญแจตู้เอกสาร กุญแจสำนักงาน รับเหมาทำกุญแจสำนักงาน กุญแจโรงแรม
ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอก ช่างกุญแจ เขตบางรัก
ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ
เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์ ช่างกุญแจ เขตพญาไท ช่างกุญแจ
เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ เขตคลองสาน
ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย ช่างกุญแจ เขตบางขุนเทียน
ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ
เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม ช่างกุญแจ เขตสาทร ช่างกุญแจ
เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ เขตบางคอแหลม ช่างกุญแจ เขตประเวศ
ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง ช่างกุญแจ เขตจอมทอง ช่างกุญแจ
เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ เขตลาดพร้าว ช่างกุญแจ เขตวัฒนา
ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่ ช่างกุญแจ เขตสายไหม ช่างกุญแจ
เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ
ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง ช่างกุญแจ รามอินทรา
ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ หนองจอก
ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน ช่างกุญแจ สะพานควาย
ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะ ช่างกุญแจ ปทุมธานี
ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ ลำลูกกา
ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย ช่างกุญแจ สุทธิสาร
ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร ช่างกุญแจ สุขุมวิท
ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ
ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ สะพานสูง ช่างกุญแจ
ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ วิภาวดี
ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต
ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ ช่างกุญแจ ธนบุรี
ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ ช่างกุญแจ พระราม 3
ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจ บางแค ช่างกุญแจ
บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก ช่างกุญแจ พหลโยธิน
ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ พญาไท
ช่างก

13
พิมพ์บัตรคีย์การ์ด สกรีนบัตรคีย์การ์ด
บัตรคีย์การ์ด Rfid Proximity Mifare
โทร 081-374-5428 081-374-5418 idline : noituenjai

https://www.facebook.com/taladkeycard/
http://www.taradcard.com/
https://youtu.be/9Pq-9YJuHBc
http://membercard1.blogspot.com/
http://membercard1.blogspot.com/2016/01/blog-post_11.html

#รับผลิตและจำหน่ายบัตรสมาชิกบัตรพลาสติก #บัตรพีวีซี #บัตรวีไอพี #VIP #Card #บัตรจอดรถ #Parking Card บัตร #Mifare #บัตรโรงแรม บัตร Staff บัตรงาน Exhibitor บัตรของขวัญ,บัตรส่วนลด Gift Voucher
บัตรบาร์โค๊ด บัตร ส่วนลด Discount Card บัตร #Poximity บัตรคอนเสิร์ต Concert ticket บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรชมรมex-key บัตรเข้า-ออก Visitor บัตรผ่านเข้าออกคอนโด หมู่บ้าน ที่จอดรถ
บัตรประจําตัว ID Card บัตรโรงพยาบาล , บัตรผู้ป่วย บัตรส่วนลดร้านอาหาร, สถานบันเทิง บัตรสโมสรฟุตบอล บัตรศูนย์บริการฟิสเนส & คลับ fitness & Sport Club บัตรปฏิทิน Calendar Card บัตรขนาดพิเศษ สั่งทำทุกรูปแบบ บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรแท็คกระเป๋า Tag Card บัตรศูนย์อาหาร บัตรรับประกัน Warranty Card บัตรที่ระลึก Gift Card บัตรพวงกุญแจ ขนาดเล็ก บัตรอื่นๆ ตามแบบที่ต้องการด้วยระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท สกรีนยูวี ดิจิตอลออนดีมานด์

14
ในที่สุดก็เจอแล้ว
LAZADA จัดเซอร์ไพรส์เอาสินค้าที่ลดราคาแล้ว มาลดอีก !!
- ลดราคาสินค้า มีทุกหมวดหมู่
- เปลี่ยนสินค้าใหม่ทุกวัน
- รับประกันถูกกว่าที่อื่น แน่นอน
- เพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสของนักช้อปของจริง
- ไปช้อปเลย  https://goo.gl/E2N7el

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โปรโมชั่นลาซาด้า

Tags : โปรโมชั่นลาซาด้า,สินค้าราคาถูก

15
Treks Khaoyai Tours Khaoyai ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์ไร่องุ่น เที่ยวที่เขาใหญ่ ทัวร์เดินป่าเขาใหญ่ วางแผนเที่ยวเขาใหญ่
 
https://www.facebook.com/Tours.Khaoyai
 

 
Tours Khaoyai ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์ไร่องุ่น บริษัททัวร์เขาใหญ่ ทัวร์เดินป่าเขาใหญ่ โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ แพ็คเกจทัวร์,บริษัทนำเที่ยวในเขาใหญ่ แพ็คเกจทัวร์,เขาใหญ่,Primo Posto เขาใหญ่,พรีโม พอสโต,ปาลิโอ้ เขาใหญ่,ปราจีนบุรี,Palio  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปากช่อง  ที่เที่ยวเขาใหญ่ น่าเดินเล่นสูดอากาศ แวะถ่ายเซลฟี Khaoyai Park เที่ยวKhaoyai Park  - เที่ยวKhaoyai National Park กับ ที่เที่ยวKhaoyai National Parkสุดฮิต ความสุขที่ทุกคนสัมผัสได้ที่ ที่พักเขาใหญ่

เขาใหญ่ สถานที่น่าพักผ่อน อากาศดี เพราะมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ป่าเขาวิวทิวทัศน์สวยงาม แถมมีที่เที่ยวมากมายให้เดินเล่น ใครแวะไปเขาใหญ่อย่าลืมแวะไปถ่ายภาพเพลินๆ กับที่เที่ยวสุดชิลล์ "Khaoyai Park" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตไม่ไกลกรุง ด้วยอากาศที่เย็นสบาย ทำให้ที่นี่เกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ.สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เกิดขึ้นมากมายตามมาเช่นกัน ที่เที่ยวในKhaoyai Park มีไหนเด็ดบ้างนั้น ไปดูกัน..

แพ็คเกจทัวร์เขาใหญ่ Tours Khaoyai Khaoyai information Center ทัวร์เขาใหญ่ ท่องเที่ยวในเขาใหญ่ ทัวร์ไร่องุ่น ทัวร์เดินป่าเขาใหญ่ โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ แพ็คเกจทัวร์เขาใหญ่ Khaoyai Tours ขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Relaxzy ศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่ครบครันที่สุด ท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ (Khaoyai Information Center) และบริการรับจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สวย ใหม่ ราคาถูก เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เขาใหญ่ ที่เที่ยวเขาใหญ่ โทร. 094-2982556 KHAO YAI WILDLIFE ADVENTURE | 4 DAYS Wildlife Adventures in Khao Yai's jungle of 4 days. Go wildlife watching with our passionate wildlife spotters. Find out why Thailand as a destination for wildlife adventures is more exciting than Africa! เกร็ดความรู้ ทัวร์ในเขาใหญ่ ข้อมูลทัวร์เขาใหญ่ น้ำตกเหวสุวัต ซึ่งตกลงมาจากหน้าผาสูง 20 เมตร บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธาร เหมาะที่จะเล่นน้ำ ผาตอมใจ และผาเดียวดาย นับเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเขาล่มขวางอยู่เป็นแนวยาว และทิวทัศน์ด้าน จ.ปราจีนบุรี แล้วคณะชมทุ่งหญ้าหนองผักชี ซึ่งเป็นทุ่งโล่ง ในช่วงกลางคืนจะมีสัตว์ออกมาเดินเต็มท้องทุ่ง สามารถส่องสัตว์ได้ เที่ยวในเขาใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวไทยจึงนิยมเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุด  ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเขาใหญ่ ทั้งนี้เราจึงแนะนำแพคเกจเที่ยวเขาใหญ่เพิ่มเติม KHAO YAI JUNGLE TOUR | 1.5 DAYS Jungle Tours in Khao Yai of 1.5 days.Khaoyai Trips  A great introduction to Thailand's jungle; jungle hiking, wildlife watching, a waterfall, a clear spring and the bat caves of Khao Yai. and KHAO YAI NATURE TOUR | 1 DAY Nature Tours in Khao Yai of 1 day. A brief introduction to Thailand's nature; nature trail, wildlife watching, a waterfall, and a late afternoon safari drive.

Tours Khaoyai ทัวร์เขาใหญ่ การเดินทางเขาใหญ่ ทัวร์ไร่องุ่น ทัวร์เดินป่าเขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ แพ็คเกจทัวร์เขาใหญ่ Khaoyai Tours ขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก Relaxzyนำเที่ยวที่เขาใหญ่ ศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวเขาใหญ่ที่ครบครันที่สุด (Khaoyai Information Center) และบริการรับจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สวย ใหม่ ราคาถูก เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เขาใหญ่ ที่เที่ยวเขาใหญ่ โทร. 094-2982556  KHAO YAI WILDLIFE TOUR | 3 DAYS Wildlife Tours in Khao Yai's jungle of 3 days. Wildlife watching for the real nature lover. Good chance of seeing gibbons, hornbills, macaques, deer, reptiles, & more! รวมโปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ปี2559 ทัวร์เขาใหญ่ ท่องเที่ยวเขาใหญ่ บริษัททัวร์เขาใหญ่ แพคเกจทัวร์เขาใหญ่ราคาถูก ทัวร์เขาใหญ่รถตู้ เที่ยวเขาใหญ่. KHAO YAI WILDLIFE SAFARI | 2.5 DAYS Wildlife Safaris in Khao Yai's jungle of 2.5 days. Go wildlife watching with us and see a pletoria of wildlife and all highlights of Khao Yai! เที่ยวที่เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4 จังหวัด คือจังหวัด สระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอาณาจักรไทย ที่ตัดผ่านเทือกเขพนมดงรัก และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง อาทิ วังน้ำเขียว ปาลิโอ ฟรามโชคชัย การเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก KHAO YAI JUNGLE TREKKING | Trek Khaoyai 2 DAYS Jungle Trekkings in Khao Yai's jungle of 2 days. Go trekking with us in the jungle and discover Khao Yai's wildlife & stunning waterfalls!
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : Khaoyai Treking

Tags : Tour Khaoyai,บริษัทนำเที่ยวเขาใหญ่,เขาใหญ่

หน้า: [1] 2 3 ... 797
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.