แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 106
1
ไฟล์ PDF คู่มือความรู้+แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ศาลยุติธรรม พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1312
ไฟล์ PDF คู่มือความรู้+แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ศาลยุติธรรม พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 295 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ 
 
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล)
อนุกรม
เงื่อนไขภาษา
เงื่อนไขสัญลักษณ์
อุปมา อุปไมย
รวมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์
 
ความรู้ด้านภาษาไทย
การเรียงลำดับข้อความ
การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
 
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เจาะข้อสอบ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/83


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปปง. พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1297
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปปง. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 231 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โครงสร้างสำนักงาน ปปง.
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก/อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ 
การวิเคาระห์นโยบายและแผน
การวิเคาระห์สภาพแวดล้อมขององค์การ
การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์
SWOT Analy การวิเคาระห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ความหมายการวางแผน
การติดตามผลและการประเมินผลแผน/โครงการ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
เตรียมสอบ English ภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1169เตรียมสอบ English ภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 
รวบรวมและจัดทำโดย : อภิญญา อู่สุวรรณ
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 220 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19 x 25.4 ซ.ม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมการวัดทักษะของนักเรียนในทุกด้าน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ทุกข้อ นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่พบบ่อย และคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ รวบรวมไว้ให้อย่างละเอียด

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/111 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
สรุปเข้มเนื้อหา ป.6 สอบเข้า ม.1 พร้อมแนวข้อสอบ เฉลยวิธีคิดละเอียด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1159สรุปเข้มเนื้อหา ป.6 สอบเข้า ม.1 พร้อมแนวข้อสอบ เฉลยวิธีคิดละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : รัตพล มุกสิกพันธ์
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 :มกราคม 2558
จำนวนหน้า 480 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.05x25.4 ซม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หนังสือ สรุปเข้ม ป.6 สอบเข้า ม.1 ได้สรุปเนื้อหาระดับชั้น ป.6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ พร้อมตะลุยแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง สำหรับใช้ทบทวนในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับม.1 ทั่วประเทศ
 
สารบัญ
 
Part 1 คณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับ
  การเรียงลำดับจำนวน
  สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณของจำนวนนับ
  การแยกตัวประกอบ
  ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
  ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
  ทบทวนประจำบท "จำนวนันบ"
  เฉลยทบทวนประจำบท "จำนวนนับ"
บทที่ 2 มุมและส่วนของเส้นตรง
  มุม
  ส่วนของเส้นตรง
  ทบทวนประจำบท "มุมและส่วนของเส้นตรง"
  เฉลยทบทวนประจำบท "มุมและส่วนของเส้นตรง"
บทที่ 3 เส้นขนาน
  เส้นขนาน
  ทบทวนประจำบท "เส้นขนาน"
  เฉลยทบทวนประจำบท "เส้นขนาน"
บทที่ 4 ทิศและแผนผัง
  ทิศและแผนผัง
  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
  แผนผัง
  ทบทวนประจำบท "ทิศและแผนผัง"
  เฉลยทบทวนประจำบท "ทิศและแผนผัง"
บทที่ 5 เศษส่วน
  เศษส่วน
  เศษส่วนอย่างตำ่
  การบวกและการลบเศษส่วน
  การคูณและการหารเศษส่วน
  ทบทวนประจำบท "เศษส่วน"
  เฉลยทบทวนประจำบท "เศษส่วน"
บทที่ 6 ทศนิยม
  ทศนิยม
  ทศนิยมและเศษส่วน
  ทบทวนประจำบท "ทศนิยม"
  เฉลยทบทวนประจำบท "ทศนิยม"
บทที่ 7 รูปเรขาคณิต
  รูปสี่เหลี่ยม
  รูปสามเหลี่ยม
  รูปวงกลม
  ทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต"
  เฉลยทบทวนประจำบท "เรขาคณิต"
บทที่ 8 รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม
  รูปเรขาคณิต
  ทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"
  เฉลยทบทวนประจำบท "รูปเรขาคณิต 3 มิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก"
บทที่ 9 สถิติและความน่าจะเป็น
  สถิติ
  ความน่าจะเป็น
  ทบทวนประจำบท "สถิติและความน่าจะเป็น"
  เฉลยทบทวนประจำบท "สถิติและความน่าจะเป็น"
บทที่ 10 สมการและการแก้สมการ
  สมการ
  การแก้สมการ
  ทบทวนประจำบท "สมการและการแก้สมการ"
เฉลยทบทวนประจำบท "สมการและการแก้สมการ"
บทที่ 11 บทประยุกต์
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน
  เศษส่วนกับร้อยละ
  ร้อยละของจำนวนนับ
  โจทย์ปัญหาร้อยละ
  การซื้อขาย
  กำไร-ขาดทุน
  การลดราคา
  ดอกเบี้ย
  การคิดดอกเบี้ยในระยะเวลาตำ่กว่า 1 ปี
  ทบทวนประจำบท "บทประยุกต์"
  เฉลยทบทวนประจำบท "บทประยุกต์"
เรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1
  เฉลยเรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1
เรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2
  เฉลยเรียกความฟิต "คณิตศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2 
Part 2 วิทยาศาสตร์
บทที่ 1 ร่างกายของเรา
  ระบบต่างๆในร่างกาย
  ระบบย่อยอาหาร
  ระบบหมุนเวียนเลือด
  ระบบหายใจ
  ระบบขับถ่าย
  ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกาย
  กระบวนการเจริญเติบโต
  ทบทวนประจำบท "ร่างกายของเรา"
  เฉลยทบทวนประจำบท "ร่างกายของเรา"
บทที่ 2 สัตว์
  สัตว์มีกระดูกสันหลัง
  สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
  ทบทวนประจำบท "สัตว์"
  เฉลยทบทวนประจำบท "สัตว์"
บทที่ 3 สิ่งแวดล้อม
  ระบบนิเวศ
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
  ทบทวนประจำบท "สิ่งแวดล้อม"
  เฉลยทบทวนประจำบท "สิ่งแวดล้อม"
บทที่ 4 สาร
  สารและสมบัติของสาร
  สารในชีวิตประจำวัน
  ทบทวนประจำบท "สาร"
  เฉลยทบทวนประจำบท "สาร'
บทที่ 5 ไฟฟ้า
  วงจรไฟฟ้า
  ทบทวนประจำบท "ไฟฟ้า"
  เฉลยทบทวนประจำบท "ไฟฟ้า"
บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของโลก
  หิน
  ธรณีพิบัติ
  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
  ทบทวนประจำบท "การเปลี่ยนแปลงของโลก"
  เฉลยทบทวนประจำบท "การเปลี่ยนแปลงของโลก"
บทที่ 7 เทคโนโลยีอวกาศ
  การเดินทางสู่อวกาศ
  ความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศ
  ทบทวนประจำบท "เทคโนโลยีอวกาศ"
  เฉลยทบทวนประจำบท "เทคโนโลยีอวกาศ"
  เรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1
  เฉลยเรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 1
  เรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2
  เฉลยเรียกความฟิต "วิทยาศาสตร์" สอบเข้า ม.1 ชุด 2
Part 3 ภาษาไทย
บทที่ 1 การอ่าน
  การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของบทร้อยแก้วและร้อยกลอง
  การอ่านจับใจความ
  ทบทวนประจำบท "การอ่าน"
  เฉลยทบทวนประจำบท "การอ่าน"
บทที่ 2 การเขียน 
  การเขียนเพื่อการสื่อสาร
  การเขียนเรียงความ
  การย่อความ
  การเขียนจดหมาย
  การกรอกแบบรายการ
  ทบทวนประจำบท "การเขียน"
  เฉลยทบทวนประจำบท "การเขียน"
บทที่ 3 การดู ฟัง และพูด
  การวิจารณ์จากการรับสื่อ
  การพูดรายงาน
  การพูดโน้มน้าวใจ
  มารยาทในการดู ฟัง และพูด
  ทบทวนประจำบท "การดู ฟัง และพูด"
  เฉลยทบทวนประจำบท "การดู ฟัง และพูด"
บทที่ 4 หลักการใช้ภาษา
  ชนิดของคำในภาษาไทย
  คำราชาศัพท์
  ระดับของภาษา
  ภาษาถิ่น
  คำต่างประเทศในภาษาไทย
  กลุ่มคำ
  ประโยค
  คำประพันธ์ไทย
  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
  ทบทวนประจำบท "หลักการใชภาษา"
  เฉลยทบทวนประจำบท "หลักการใช้ภาษา"
บทที่ 5 วรรณกรรมและวรรณคดี
  วรรณกรรม
  วรรณคดี
  บทอาขยานและบทร้อยกรอง
  ทบทวนประจำบท "วรรณกรรมและวรรณคดี"
  เฉลยทบทวนประจำบท "วรรณกรรมและวรรณคดี"
  เรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 1
  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 1
  เรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 2
  เฉลยเรียกความฟิต "ภาษาไทย" สอบเข้า ม.1 ชุด 2

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/111 
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 เฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1161สรุปเข้ม+ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 เฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : พิมพ์พลอย ปากเพรียว
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 352 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19 x 25.4 ซ.ม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือเตรียมสอบ Pat 3 เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านฟิสิกส์วิศวกรรม, คณิตศาสตร์วิศวกรรม, เคมีวิศวกรรม และความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรม พร้อมแนวข้อสอบ PAT 3 ล่าสุด เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน ทั้งระบบสนามสอบตรงและแอดมินชั่น 
 
จุดเด่น
การสรุปเนื้อหาครบทั้ง 4 วิชาใหญ่ที่ใช้สอบจริง แทรกเทคนิค ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน ข้อสอบทท้ายบทในแต่ละวิชา และชุดแนวข้อสอบล่าสุด 3 ชุด พร้อมทั้งการเฉลยที่เข้าใจง่ายทุกข้อ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/115 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ ปปง. นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1265คู่มือสรุป แนวข้อสอบ ปปง. นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 242 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โครงสร้างสำนักงาน ปปง
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก/อำนาจหน้าที่
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ กฎ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
คู่มือสอบเข้า+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก พลศึกษา พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1147คู่มือสอบเข้า+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก พลศึกษา พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2558
จำนวนหน้า 222 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ปรัชญาพลศึกษา
หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
กิจกรรมกีฬา เกม และนันทนาการ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
นันทนาการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุดที่ 2
รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
แนวข้อสอบวิชาเอก พลศึกษา

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/85 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกร ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1263สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกร ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 277 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ
 
ราคา 250 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
คู่มือ แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง. พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1136คู่มือ แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2556
จำนวนหน้า 292 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรายบปราบการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
-แนวข้อสอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
ส่วนที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108 
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1170คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 232 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/79 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1135รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
จำนวนหน้า 219 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาไทย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/107 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทำได้ สอบได้ 100 เปอร์เซ็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1167แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทำได้ สอบได้ 100 เปอร์เซ็น
รวบรวมและจัดทำโดย : คณาจารย์ Think Beyond Genius และกองบรรณาธิการ Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า 220 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19 x 25.4 ซ.ม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทำได้ สอบได้ 100% ใช้ได้ทั้งการสอบประจำภาค กลางภาค และระหว่างภาคเรียน
ทั้งการสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง โรงเรียนสาธิตฯ พร้อมแนวมข้อสอบ สสวท.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/111 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.ระดับ ปวช ปวส 1-2 ก.พ. 1500 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ พร้อมวิธีคิด ปี 59ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1137เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.ระดับ ปวช ปวส 1-2 ก.พ. 1500 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ พร้อมวิธีคิด ปี 59
รวบรวมและจัดทำโดย : Sheet for G
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 334 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็มแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
แบบทดสอบ สำนักงาน ก.พ.
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
 
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
- อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
- การวิเคราะห์ข้อมูล : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
- คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ - สรุปสูตร - แนวข้อสอบ
• ความสามารถด้านเหตุผล
- อุปมา-อุปไมย : สรุปวิธีคิด - พร้อมแนวข้อสอบ
- ตรรกศาสตร์ - สรุปเหตุผลเชงตรรกะ : สรุปหลักการ - พร้อมข้อสอบ
- เงื่อนไขภาษา - สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด - พร้อมแนวข้อสอบ
- เงื่อนไขสัญลักษณ์ - สรุปความจากสัญลักษณ์ - พร้อมแนวข้อสอบ
 
วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
- สรุปหลักการคิด - แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
- สรุปหลักการคิด - แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
• การใช้ภาษา
- การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบ - แบบที่ 1
แนวข้อสอบ - แบบที่ 2
- การเรียงข้อความ
- ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แนวข้อสอบการเติมคำ - การใช้กลุ่มคำ
- รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
- รวมแนวข้อสอบวิเคราะห์ภาพ
 
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
- สรุป + แนวข้อสอบ - Reading
- แนวข้อสอบ -Vocabulary
- สรุป-หัวใจไวยากรณ์ - ประเด็นสำคัญ
- แนวข้อสอบ - Grammar
- แนวข้อสอบ - Conversation

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/106 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักสืบสวนสอบสวน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1262
สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักสืบสวนสอบสวน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 259 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนสอบสวน
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1264สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 284 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 106
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.