แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 118
1
คู่มือสรุปหลัก แนวข้อสอบ พยาบาล ทั่วประเทศ ข้อพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1564คู่มือสรุปหลัก แนวข้อสอบ พยาบาล ทั่วประเทศ ข้อพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : ดร. วินัย สยอวรรณ และคณะ
ปีที่พิมพ์ : 2556
จำนวนหน้า 430 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 18.5x26 ซม.
 
หนังสือที่จะช่วยให้นักเรียนผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อวิชาชีพพยาบาล ได้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมตัว ตั้งแต่หน่วยงานใดมีการรับนักเรียนพยาบาล สอบวิชาใด แนวทางการสอบสัมภาษณ์เป็นอย่างใด ถ่ายทอดจากคณะอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะวิชา เนื้อหาอันหลากหลายที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วในเล่ม จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 
สารบัญ
- ประเมินตนเองเบื้องต้นก่อนคิดเรียนพยาบาล
- แนวทางศึกษาต่อวิชาชีพพยาบาล
- แนวทางและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- เฉลยแนวทางและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- สรุปหลัก คณิตศาสตร์
- สรุปหลัก วิทยาศาสตร์
- สรุปวิชา ภาษาอังกฤษ
- สรุปวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สรุปวิชา ภาษาไทย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/136


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1578สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 213 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)3
คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยสาธารณสุข กว่า 40 สถาบัน แนวข้อสอบ 200 ข้อพร้อมเฉลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1563คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยสาธารณสุข กว่า 40 สถาบัน แนวข้อสอบ 200 ข้อพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย :  ดร. วินัย สยอวรรณ, เพ็ญสุรัตน์ หอมแย้ม, กรองแก้ว ซาบารา, กันยารัตน์ ตันติคม, ผาณิติก์ วิไลสูงเนิน, จำนงค์ หอมแย้ม
ปีที่พิมพ์ : 2554
จำนวนหน้า 252 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 18.5x26 ซม.
 
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ ผู้ช่วยสาธารณสุข พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 
สารบัญ
 
- แนะนำศึกษาต่อผู้ช่วยสาธารณสุข
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- เฉลยแนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/140


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1576คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมอำนาจหน้าที่โครงสร้าง
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
การวิเคราะห์
การวางแผน 
การประสานงาน
การจัดการองค์การ 
แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
คู่มือสอบบรรจุ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สรุป+แนวข้อสอบพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1594คู่มือสอบบรรจุ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สรุป+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 207 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/85


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1577ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมอำนาจหน้าที่โครงสร้าง
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
การวิเคราะห์
การวางแผน 
การประสานงาน
การจัดการองค์การ 
แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1573ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมอำนาจหน้าที่โครงสร้าง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557
แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย
แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน
แนวข้อสอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)8
คู่มือสอบเข้า+แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1549คู่มือสอบเข้า+แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY 
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า 219 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด : A4
 
สารบัญ 
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
ความรู้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
คำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ราชการ พ.ศ. 2554
คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
คำอธิบาย ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ตัวอย่างการกำหนดสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประส่งค์ของพนักงานราชการ
งานสารบรรณ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ จริยธรรม/จรรยาบรรณ
แนวข้อสอบเข้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2559-2563
แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาปี 2557
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/101


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1577ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมอำนาจหน้าที่โครงสร้าง
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
การวิเคราะห์
การวางแผน 
การประสานงาน
การจัดการองค์การ 
แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหาแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1567คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหาแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันติว นิติธนิต
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2557
จำนวนหน้า 365 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
- ลักษณะ 2 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายลักษณะพยาน
- พยานแพ่ง
- พยานอาญา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ทรัพย์สิน
- นิติกรรม-สัญญา-หนี้
- โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
- สัญญา
- ผลของสัญญา
- หนี้
- ละเมิด
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ระเบียบวิธีบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ภาค ก และ ข พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1561คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ภาค ก และ ข พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : ดร. จามจุรี จำเมือง,เพ็ญสุรัตน์ หอมแย้ม,ภราดร หอมแย้ม,นิคม สุมงคล,จำนงค์ หอมแย้ม,ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา 
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2559
จำนวนหน้า 508 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 18.5x26 ซม.
 
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ฉบับรวม ภาค ก และ ภาค ข) เนื้อหาสาระของทุกวิชา ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข คณะผู้รวบรวมได้สรุปไว้แต่เฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ท่านผู้เตรียมสอบใช้เวลาอ่านสั้น ๆ แต่ได้ประโยชน์มาก อีกทั้งมีแนวข้อสอบ พร้อมเฉลยให้ครบถ้วนทุกวิชา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 
สารบัญ
 
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ในปัจจุบัน 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏบัติราชการ 5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา) 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 4. การพัฒนาผู้เรียน 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน ฯลฯ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/139


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1576คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 265 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมอำนาจหน้าที่โครงสร้าง
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
การวิเคราะห์
การวางแผน 
การประสานงาน
การจัดการองค์การ 
แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน
แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
คู่มือ+เจาะแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. เน้นแนวข้อสอบออกบ่อย พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1582คู่มือ+เจาะแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศจ. เน้นแนวข้อสอบออกบ่อย พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 201 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/85


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
สรุปเจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ความรู้ทั่วไป พร้อมอธิบายเฉลย วิธีทำวิธีคิดละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1575สรุปเจาะแนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ความรู้ทั่วไป พร้อมอธิบายเฉลย วิธีทำวิธีคิดละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.เป้ ชลสิทธิ์ สถาบัน Sure Group
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 285 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
บทที่ 1 ความถนัดทางเชาว์ปัญญาด้านคิดคำนวณ 
บทที่ 2 ความถนัดทางเชาว์ปัญญาด้านคิดเหตุผล 
บทที่ 3 ความถนัดทางเชาว์ปัญญาด้านภาษาไทย 
บทที่ 4 ภาษาอังกฤษ 
บทที่ 5 คอมพิวเตอร์ 
บทที่ 6 สมรรถนะหลักของ กฟภ.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/123


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1579สุดยอดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2560
จำนวนหน้า 144 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 
2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ https://www.attorney285.co.th/category/135


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 118
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.