แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 105
1
คู่มือสอบเข้า+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก พลศึกษา พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1147คู่มือสอบเข้า+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก พลศึกษา พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2558
จำนวนหน้า 222 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ปรัชญาพลศึกษา
หลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
กิจกรรมกีฬา เกม และนันทนาการ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
นันทนาการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุดที่ 2
รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
แนวข้อสอบวิชาเอก พลศึกษา

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/85 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกร ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1263สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกร ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบการฟอกเงิน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 277 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ
 
ราคา 250 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือ แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง. พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1136คู่มือ แนวข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2556
จำนวนหน้า 292 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรายบปราบการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน
-แนวข้อสอบกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
ส่วนที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108 
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1170คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 232 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/79 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1135รวม แนวข้อสอบ เตรียมทหาร (ทหารบก) วุฒิ ม.3 โรงเรียนนายร้อย (จปร.) (นตท.ทบ.)
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
จำนวนหน้า 219 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาไทย
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาไทย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/107 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทำได้ สอบได้ 100 เปอร์เซ็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1167แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทำได้ สอบได้ 100 เปอร์เซ็น
รวบรวมและจัดทำโดย : คณาจารย์ Think Beyond Genius และกองบรรณาธิการ Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า 220 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19 x 25.4 ซ.ม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 ทำได้ สอบได้ 100% ใช้ได้ทั้งการสอบประจำภาค กลางภาค และระหว่างภาคเรียน
ทั้งการสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง โรงเรียนสาธิตฯ พร้อมแนวมข้อสอบ สสวท.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/111 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.ระดับ ปวช ปวส 1-2 ก.พ. 1500 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ พร้อมวิธีคิด ปี 59ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1137เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.ระดับ ปวช ปวส 1-2 ก.พ. 1500 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ พร้อมวิธีคิด ปี 59
รวบรวมและจัดทำโดย : Sheet for G
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 334 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็มแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
แบบทดสอบ สำนักงาน ก.พ.
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
 
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
- อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
- การวิเคราะห์ข้อมูล : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
- คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ - สรุปสูตร - แนวข้อสอบ
• ความสามารถด้านเหตุผล
- อุปมา-อุปไมย : สรุปวิธีคิด - พร้อมแนวข้อสอบ
- ตรรกศาสตร์ - สรุปเหตุผลเชงตรรกะ : สรุปหลักการ - พร้อมข้อสอบ
- เงื่อนไขภาษา - สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด - พร้อมแนวข้อสอบ
- เงื่อนไขสัญลักษณ์ - สรุปความจากสัญลักษณ์ - พร้อมแนวข้อสอบ
 
วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
- สรุปหลักการคิด - แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
- สรุปหลักการคิด - แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
• การใช้ภาษา
- การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบ - แบบที่ 1
แนวข้อสอบ - แบบที่ 2
- การเรียงข้อความ
- ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แนวข้อสอบการเติมคำ - การใช้กลุ่มคำ
- รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
- รวมแนวข้อสอบวิเคราะห์ภาพ
 
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
- สรุป + แนวข้อสอบ - Reading
- แนวข้อสอบ -Vocabulary
- สรุป-หัวใจไวยากรณ์ - ประเด็นสำคัญ
- แนวข้อสอบ - Grammar
- แนวข้อสอบ - Conversation

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/106 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักสืบสวนสอบสวน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1262
สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักสืบสวนสอบสวน 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 259 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนสอบสวน
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1264สุดยอดแนวข้อสอบ ปปง. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 284 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
3. วิชากฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและแผน
5. วิชาความรู้ทั่วไป
6. วิชาความรู้ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ นิติกร ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1301คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ นิติกร ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 329 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยมอำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
 เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย 
เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
คู่มือ+แนวข้อสอบ ปปง. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1142คู่มือ+แนวข้อสอบ ปปง. นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 289 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยมอำนาจหน้าที่
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/108 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย และแนวข้อสอบ ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100 เปอร์เซ็น สำหรับทุกเอกดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1139คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย และแนวข้อสอบ ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100 เปอร์เซ็น สำหรับทุกเอก 
รวบรวมและจัดทำโดย : ครูฝนติวเตอร์ (สายฝน ต๊ะวันนา) และ ทีม Think Beyond Genius
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 304 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 19.05 x 25.40 ซ.ม.
 
สารบัญ
 
หนังสือคู่มือที่อัพเดทใหม่ ทันสมัย ตรงกับนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด ที่ต้องใช้ในการสอบ 
มั่นใจด้วยแนวข้อสอบที่ใช้สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวบรวม เรียบเรียง นำมาวิเคราะห์ จากแนวช้อสอบที่ออกทุกปี เพิ่มโอกาสสอบติด ได้สูงมาก อีกทั้งยังสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเนื้อหา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา)
1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ได้มาตรฐานแนวข้อสอบที่มีคุณภาพ ชัดเจน แม่นยำ ที่สำคัญคือ ออกสอบบ่อยทุกปี

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/85 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา แนวข้อสอบพร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1146
คู่มือเตรียมสอบ พร้อมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 223 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
หลักสูตรการสอบ
 - ความสำคัญของพลศึกษา
 - วิทยาศาสตร์การกีฬา
 - หลักทั่วไปในการออกกำลังกายและหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 - วิทยาศาสตร์การกีฬา
 - จิตวิทยาการกีฬา
 - กีฬาโอลิมปิก
 - ความรู้เกี่ยวกับร่างกาย และการเคลื่อนไหว
 - การออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา
 - สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
 - กิจกรรมนันทนาการ
 - สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา
 - ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
 - การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - จุดประสงค์การเรียนการสอน
 - ตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน-หลังการเรียนการสอน
 
สารบัญ (เนื้อหา#แนวข้อสอบ 355 ข้อ)
 - ความสำคัญของพลศึกษา
 - วิทยาศาสตร์การกีฬา
  # ประวัติวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย
  # สมรรถภาพทางกาย
  # ระบบพลังงาน
  # การฝึกซ้อม ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  # พื้นฐานของการฝึกซ้อมกีฬา
 - หลักทั่วไปในการออกกำลังกายและหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 - วิทยาศาสตร์การกีฬา
 - จิตวิทยาการกีฬา
 - กีฬาโอลิมปิก
 - ความรู้เกี่ยวกับร่างกาย และการเคลื่อนไหว
 - การออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา
 - สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
 - กิจกรรมนันทนาการ
 - สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา
 - ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
 - การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - จุดประสงค์การเรียนการสอน
 - ตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน-หลังการเรียนการสอน
 - แนวข้อสอบ วิชาเอก วิชาเฉพาะวุฒิ (91 ข้อ)
 - แนวข้อสอบ วิชาเอก พลศึกษา (264 ข้อ)

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/85 


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ นิติกร ใช้สอบทุกหน่วยงาน ภาค ข. พร้อมเฉลยละเอียดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1298คู่มือสรุป+แนวข้อสอบ นิติกร ใช้สอบทุกหน่วยงาน ภาค ข. พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 245 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญาแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบ สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/118


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
คู่มือ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ก.พ. ระดับ 3-4 ปริญญาตรี โท พร้อมเฉลย แนวคิดและวิธีทำดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.co.th/p/1149\
คู่มือ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ก.พ. ระดับ 3-4 ปริญญาตรี โท พร้อมเฉลย แนวคิดและวิธีทำ
รวบรวมและจัดทำโดย : วิรัช แสนจันทร์ วรวิทย์ แสนจันทร์ พัชรี ชดช้อย
ปีที่พิมพ์ : ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 916 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ตัวอย่างข้อสอบวิเคราะห์ทั่วไป (ล่าสุด)
ภาค ที่ 1 : วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 1 : คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
- เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
- ข้อสอบวิเคราะห์แบบสดมภ์
- แบบฝึกหัด
- เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
 
บทที่ 2 :โจทย์การวิเคราะห์สรุปเหตุผล
- แบบฝึกหัดโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์
- เฉลยโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์
 
บทที่ 3 :โจทย์การวิเคราะห์สรุปเหตุผลและเงื่อนไขทางด้านภาษา
- โจทย์แบบฝึกหัด
 
บทที่ 4 : โจทย์คณิตศาสตร์เหตุผล (การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ)
- แบบฝึกหัดโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- (คณิคณิตศาสตร์เหตุผล ชุดที่ 1)
- เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1
- โจทย์แบบฝึกหัด ชุดที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 2
 
บทที่ 5 : โจทย์อนุกรม
- แบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 1
- เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 1
- แบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 2
- แบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 3
- เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 3
- แบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 4
- เฉลยแบบฝึกหัดอนุกรม ชุดที่ 4
 
บทที่ 6 :โจทย์การวิเคราะห์สรุปความจากบทความ กราฟ และตาราง
- แบบฝึกหัดสรุปความจากบทความ พร้อมเฉลย
- แบบฝึกหัดทบทวน พร้อมเฉลย
 
ภาคที่ 2 : วิชาภาษาไทย
บทที่ 7 :
- แบบอุปมาอุปไมย
- แบบฝึกหัด ภาค ก. (ก.พ.) ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
- แบบฝึกหัด ภาค ก. (ก.พ.) ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
- แบบฝึกหัด ภาค ก. (ก.พ.) ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
- แบบฝึกหัด ภาค ก. (ก.พ.) ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย
- แบบฝึกหัด ภาค ก. (ก.พ.) ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย
 
บทที่ 8 : ความหมายของคำ กลุ่มคำ และสำนวนต่างๆ
- แนวคำถามและตัวอย่างข้อสอบ
- เฉลยแนวคำถามและตัวอย่างข้อสอบ
 
บทที่ 9 : การเรียงลำดับข้อความ
- ตัวอย่างข้อสอบแบบให้เรียงลำดับข้อความ
- เฉลยตัวอย่างข้อสอบแบบให้เรียงลำดับข้อความ
 
บทที่ 10 : การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
- แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 
บทที่ 11 : ความเข้าใจในการอ่านบทความ สรุปความ และตีความ
- แนวคำถามการวัดความเข้าใจที่เป็นประโยค หรือข้อความสั้นๆ
- เฉลยแนวคำถามการวัดความเข้าใจที่เป็นประโยค หรือข้อความสั้นๆ
- แนวข้อสอบภาษาไทยปัจจุบัน ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทยปัจจุบัน ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบภาษาไทยปัจจุบัน ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทยปัจจุบัน ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบภาษาไทยปัจจุบัน ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทยปัจจุบัน ชุดที่ 3
- มิติสัมพันธ์
- ข้อสอบแบบภาพชุดมิติสัมพันธ์
- เฉลยข้อสอบแบบภาพชุดมิติสัมพันธ์
 
ภาคที่ 3 : ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 1 Stucture : โครงสร้างภาษา
ส่วนที่ 2 Vocabulary : คำศัพท์
ส่วนที่ 3 ข้อสอบ Structure,Vocabulary และ Reading Comprehension
ส่วนที่ 4 Conversation และข้อสอบ
ส่วนที่ 5 Post-Test แบบทดสอบพร้อมเฉลย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.co.th/category/106 **** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 105
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.