แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - keekimaru

หน้า: [1] 2 3 ... 16
1ช่างรับเหมาต่อเติมบ้าน พัทยา ชลบุรี ต่อเติมบ้านด้วยหลักการของฮวงจุ้ย เรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาในการเ ลือกแบบของการต่อเติมบ้านพร้อมทั้งแนะนำในเรื่องของการจัดสถานที่และกำหนดรูปแบบต่อเติมบ้านให้เป็นไปตามแบบของฮวงจุ้ยเพื่อให้คุณมีบ้านที่สมบูรณ์และอยู่ดีมีสุขตามเจตนาและวัตถุประสงค์ในการต่อเติมบ้านโดยทีมงานช่างของเรา

การดูหลักการฮวงจุ้ยนั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในการดูฮวงจุ้ยเป็นผู้ดู ซึ่งผู้ที่ต้องการให้ที่พักอาศัยหรือบ้านของคุณเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เสริมโชคลาภ บารมีซึ่งปกติแล้วหากต้องดูฮวงจุ้ยที่บ้าน เจ้าของบ้านจ ะต้ องเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยมาดูสถานที่และวิเคราะห์ปรับสถานที่ตามหลักการของฮวงจุ้ยแล้วจึงจ้างช่างรับเหมาต่อเติมบ้านมาปรับแต่งและต่อเติมบ้านตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยกำหนด

ฮวงจุ้ยคือ ระบบความเชื่อของจีนเกี่ยวกับจิตวิญญาณของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งด้านดีและร้ายที่มีอิทธิพลต่อบ้าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผู้อยู่อาศัยอันหมายถึงอิทธิพลทั้งในด้านที่จะส่งเสริมให้ดีขึ้น คือมีโชคลาภ บารมี ความเจริญก้าวหน้า ความสุขสงบในชีวิต และในทางกลับกันฮวงจุ้ยที่ไม่ดีก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู ้อยู่อาศัยได้เ ช่นกันเช่น อาจจะทำให้เกิดโชคร้าย อุบัติหตุ โรคภัย และความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ โดยความหมายของสิ่งแวดล้อมจะหมายความรวมทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

ในประเทศจีนสมัยโบราณ ศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ใช้สำหรับกษัตริย์ ราชวงศ์ หรือชนชั้นสูงเท่านั้น พระราชวังของกษัตริย์จะเลือกพื้นที่ตั้ง และออกแบบก่อสร้างตามหลักของศาสตร์นี้ นอกจากนี้ยังใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งของเมือง การวางผังเมือง หรือแม้กระทั่งในการรบก็จะต้องวางพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักพิชัยสงคราม
สำหรับการสงคราม ทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถเอาชนะข้าศึกในการรบได้ และนั่นก็เป็นการใช้หลักฮวงจุ้ยมากำหนดสิ่งปลูกสร้างราชวงศ์เช่นกัน

ถ้าคุณอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีความต้องการจะปรับปรุงต่อเติมบ้านและที่อยู่อาศัยของคุณ เรามีช่างรับเหมาต่อเติมบ้าน ชลบุรี ซึ่งบริการต่อเติมบ้านด้วยหลักการของฮวงจุ้ย โดยปกติแล้วช่างเราเหมาต่อเติมบ้านโดยทั่วๆไปจะรับงานแค่ต่อเติมบ้านตามความต้อ งการของเจ้าของบ้านเพียงเท่านั้น แต่มิได้นำหลักการต่อเติมบ้านให้ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุ้ย  ทำให้เจ้าของบ้านเสียโอกาสในการเพิ่มโชคลาภบารมีต่างๆที่เราสามารถจัดแต่งที่อยู่อาศัยเป็นไปตามหลักการของฮวงจุ้ยได้

ฮวงจุ้ยที่ดีนั้นจะสามารถส่งเสริมให้ชีวิตเป็นไปในทางที่ดี เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่เราอยู ่ หรือที่ทำงาน ตามหลักจิตวิทยาหากสภาพแวดล้อมดีก็ทำให้ทำงานได้สะดวกสบายจิตใจสดชื่นมีกำลังใจสามารถที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคได้ง่ายกว่าคนที่จิตใจฝ่อเหี่ยว ไม่มีกำลังใจนั่นเอง

ซึ่งการต่อเติมบ้านนั้น เราสามารถสร้างฮวงจุ้ยได้ด้วยการยึดหลักของ ชะตาดิน ซึ่งซะตาดินนี้เองที่จะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของการต่อเติมบ้า นให้ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุ้ยก็จะทำให้ทุกคนในบ้านเกิดความสุข มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหา บ้านที่ต่อเติมก็จะน่าอยู่ เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านของคุณ

หากคุณต้องการหาช่างเราเหมาต่อเติมบ้าน ชลบุรี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเราจะต่อเติมบ้านของคุณให้น่าอยู่ทั้งสภาพแวดล้อม และโชคลาภ บารมี อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขในทุกๆวัน
ดูเพิ่มเติม : http://speed-home.com/detail.php?id_detail=37

2แก้ไขท่อเมนต์บ้านอุดตัน ที่เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา ด้วยชีมช่างงูเหล็ก ชลบุรี กำบริการของเราที่พร้อมจะเดินทางไปยังหน้างานที่ได้รับปัญหาท่อน้ำทิ้ งอุดตัน ซึ่งเราสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาได้อย่างได้ผลสะดวก ประหยัดเวลา ทีมงานของเราให้บริการแก้ไขท่อน้ำทิ้งอุดตันตามหอพัก - อพาร์ทเม้น , บ้านเรือนต่างๆ , โรงงานอุตสหกรรม ทั่วทุกเขตในจังหวัดชลบุรี

ทีมงานของเรามีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตัน ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่ า 10 ปี จึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาและตรวจพบจุดที่น้ำเกิดการอุดตันได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ด้้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมและทันสมัยจึงทำให้เราสามารถจัดการกับสิ่งอุดตันต่างๆภายในท่อได้อย่างเห็นผล 100%

วันนี้เราเดินทางเพื่อไปแก้ปัญหาท่อตันให้กับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเขตเครือสหพัฒน์ อ. ศรีราชา ซึ่งเราตรวจพบว่าจุดที่มีการอุดตันเกิดจากท่อเมนต์ระบายน้ำทิ้งใหญ่ที่ต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำต่างๆของตัวบ้านเราจึงทำเนินการเปิดท่อและนำเครื่องงูเหล็กเข้าไปทะลวงท่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวกดังเดิม

สาเหตุจากการเกิดท่อเมนต์น้ำทิ้งอุดตันครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า เศษอาหารและเศษขยะต่างๆมันมาอุดรวมกันอยู่ที่ทางเดินของท่อระบายน้ำจำนวนมาก จนทำให้น้ำไม่สามารถเดินทางได้สะดวก

วิธีการป้องกันมิให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำเสียคือ เราไม่ควรทิ้งเศษอาหารและขยะลงในท่อระบายน้ำ ซึ่งควรหาตะกร้าเล็กๆเพื่อกรองแยกพวกเศษอาหารหรือขยะออกก่อนที่จะปล่อยน้ำทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำ

หากคุณต้องการเรียกใช้บริการแก้ไขท่อน้ำอุตตันในชลบุรี คุณก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์แห่งนี้

ดูเพิ่มเติม : http://chonburi-tortan.com/detail.php?id_detail=31

3บริการดัดวอลุ่มสปาเพิร์ม+เคราติน ร้านเสริมสวยมืออาชีพ ศรีราชา สำหรับท่านที่กำลังต้องการดัดวอลุ่มเสริมความสวยและดูเด็กลง ไม่ต้องไปหาร้านเสริมสวยที่ไหนไ กล เพราะร้านเสริมสวย T'Tian-Hairของเราตั้งที่เจปาร์ค ศรีราชา ซึ่งไม่ไกลจากบ้านคุณ คุณสามารถมาดัดวอลุ่มสปาเพิร์ม+เคราตินกับเราได้ ทีมช่างเสริมสวยของเราเป็นกันเองและพร้อมยินดีให้บริการ

เทรนด์แฟชั่น ณ ปัจจุบันสาวๆเน้นที่จะสวยแบบธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแบบเผยผิวบางๆ หรือเน้นสีธรรมชาติ แม้แต่ทรงผมก็เช่นกันเทรนด์ทรงผมตอนนี้นิยม ให้ผมมีวอลลุ่มไม่ลีบแบน และดูเป็นธรร มชาติ เราจึงเห็นเหล่าบรรดาดาราเซเลบ ทำผมลอนใหญ่ๆ ดูนุ่มสุขภาพดีแต่ จะให้มาคอยม้วน ไดร์ หนีบทุกวันผมก็เสียกันพอดีแล้วแบบนี้จะทำไงดีล่ะ

การดัดวอลุ่มจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีสาวๆควรรู้จัก ซึ่งเป็นวิธีการทำทรงผมให้ดูเป็นลอ นสวยเก๋แบบธรรมชาติ ผมจะดูหนาและสุขภาพดี การบำรุงผมและกา รเซ็ทจัดทรงนั้นทำได้ง่ายเพียงแค่เป่าสะบัดไดร์ก็สามาถทำได้หลายทรงตามที่ใจปรารถนา โดยดัด1ครั้งทำได้หลายทรง ลอนใหญ่  ลอนงุ้มตัวC ลอนวอลลุ่มสะบัดเป็นชั้นชั้นก็ทำเองได้ทางร้านเราสอนวิธีเซ็ท เทคนิคดูแลรักษาลอนให้สวยเด้งได้ตลอดทั้งวันให้หลังทำอีกด้วยนะคะ

และสมัยนี้เทคโนโลยีในการดัดวอลุ่มมีความก้าวหน้ามาก เครื่องดัดดิจิตอลสปาเพิร์ม ซึ่งมีข้อดีคือ ความเสียหายน้อยกว่าการดัดผมแบบเก่าหรือการที่เราต้องมานั่งใช้ความร้อนทุกวันแถมลอนที่ออกมาก็ดูเป็นธรรมชาติ มีคุณภาพได้มาตรฐานการดัดวอลุ่มเทียบเท่าดาราเซเลบกันเลยทีเดียว

จะปล่อยให้ผมลีบแบนกันไปทำไม ก็ในเมื่อการดัดสปาเพิร์มช่วยทำให้ผมเราเป็นล อนวอลลุ่มเด้งสวยได้ขนาดนี้สวยได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเข้าร้านไปเซ็ทผมบ่อยๆอีกด้วย ไม่ตกเทรนแถมยังประหยัดเวลาดูแลเองได้ที่บ้านแค่เป่ าเท่านั้นเอง รู้อย่างงี้แล้วจะช้าอยู่ไย รีบมาดัดวอลุ่มสปาเพิร์ม+เคราติน กับร้านของเราได้เลยวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือในร้านของเราทันสมัย ทีมงานช่างทุกคนเป็นมืออาชีพสากล

ต้องการใช้บริการ ต้องการสอบถามเส้นทาง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณก็สามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

ร้านT'Tian hair style อยู่ที่ศรีราชาเข้าซอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ข้ามทางรถไฟ ขับตรงมาเรื่อยๆยาวมาเลยนะคะ ก่อนถึงธนาคารไทยพานิช ร้านอยู่ขวามือ ติดกับหมู่บ้านมณีรินทร์ ก่อนถึงเจปาร์ค

ดูเพิ่มเติม : http://t-tian-hair.com/detail.php?id_detail=37

4สอบถามโทร : 090 926 6840  , 081-855-5662

ขายอาคารพาณิชย์ ตึกแถว โฮมออฟฟิส รัชดา โครงการรัชฎากาญจน์ MRT สุทธิสาร เพื่อธุรกิจและที่พักอาศัยโฮมออฟฟิศหรูใจกลางเมืองที่เดียวใจกลางย่านธุรกิจ ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก พร้อมเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน ลงตัวกับความต้องการของคุณและทุกคนในครอบครัว

โฮมออฟฟิศใหม่ใจกลางเมือง สามารถจอดรถด้านหน้าได้ 2 คัน มี 2 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยและสามารถตอบโจทย์ในด้าน โฮมออฟฟิต ได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเดินทางที่ง่ายกว่า ทำเลดีกว่า พื้นที่ใช้สอยกว่า 285 ตารางเมตร

เราเลือกใช้วัสดุอย่างดีที่มีคุณภาพทุกชิ้นในการปลูกสร้าง พร้อมทั้งยกเพดานให้สูงเป็นพิเศษเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานสามารถตอบโจทย์ชีวิตในยุคพลังงานเช่นคุณ นอกจากนี้แล้วยังทำให้ภายในอาคารมีความเย็นสบายและปอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

ลักษณะโครงการ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 5 ยูนิต ที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้

ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 285 ตร.ม. - ขนาดพื้นที่เริ่มต้น 28 ตร.ว. หน้ากว้าง 5.5 เมตร ลึก 13 เมตร

จุดเด่นของโครงการ
- ผนังอิฐมอญก่อ 2 ชั้น เพื่อให้เย็น เก็บเสียงได้ดีกว่า
- ด้านหลังโล่ง ไม่มีเสาไฟฟ้า เดินสายไฟร้อยท่อไว้ด้านหลัง
- ใช้วัสดุเกรด A และมีคุณภาพทุกชิ้น
- ระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสามสาย สามารถเพิ่มไฟได้
- เพดานสูง 4 เมตร ทำให้ดูโปร่ง
- หน้ากว้าง 5.5 เมตร กว้างกว่าโฮมออฟฟิศทั่วไป ลึกถึง 13.0 เมตร
- มีระบบการเชื่อมต่อความเร็วสูงรองรับเช่น Leased Line , Fiber Optic
- ประตูระบบสแกนนิ้วมือ (Digital Door lock)
- ฝังถังน้ำดีและถึงบำบัดน้ำเสียไว้ใต้ดิน ไม่เกะกะ เพิ่มพื้นที่ใช้สอย
- ผ่อนถูกกว่าเช่าในย่านธุรกิจ(ถ.รัชดาภิเษก)
- เข้า , ออก สะดวก ได้หลายเส้นทาง ทั้ง ถ. สุทธิสารและถ.รัชดาภิเษก (เพียง 300 เมตร จาก ถ.รัชดาภิเษก)
- ใกล้ รถไฟฟ้า MRT (เพียง 600 เมตร จากสถานีสุทธิสาร)
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่จอดรถกว่า 80 คัน , มินิมาร์ท , ร้านอาหาร , รปภ. , วินมอเตอร์ไซต์

หากคุณกำลังมองหา ขายอาคารพาณิชย์ ตึกแถว โฮมออฟฟิส รัชดา โครงการรัชฎากาญจน์ MRT สุทธิสาร คุณก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

สอบถามโทร : 090 926 6840  , 081-855-5662ดูเพิ่มเติม : http://www.thepropertygroove.com/product/ratchadakarn-premium-home-office/

5แก้ไขท่อเมนต์ไขมันอุดตัน ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี กับงานที่จะช่วยให้ท่อน้ำทิ้งต่างๆที่อุดตันภายในโรงงานสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา ซึ่งทีมงานของเรามีความพร้อมทั้งเครื่องมือในการทะลวงท่อ และทีมงานที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ออุตตันต่างๆทุกประเภท

ในเขตนิคมอุตสหกรรม อมตะนคร ชลบุรี มีโรงงานต่างๆมากมายที่กำลังได้ประสบปัญหาในเรื่องของทางเดินท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน ซึ่งโดยมากแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับท่อเมนต์หลักซะส่วนใหญ่ และเมื่อน้ำไม่สามารถระบายออกได้สะดวกหรือเกิดการอุดตัน ก็จะทำให้ทั้งโรงงานที่มีท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับท่อเมนต์เกิดการเอ่อล้นของน้ำเสียที่ค้างอยู่ตามท่อ

ปัญหาจากการท่อระบายน้ำอุดตันนั้นนอกจากจะทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้สะดวกอย่างที่ควรแล้ว ยังมีปัญหาในด้านความสกปรกและกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียที่เอ่อขึ้นมาที่ปากท่อภายในโรงงานอีกด้วย ซึ่งทำให้พนักงานภายในโรงงานได้รับผลกระทบและไม่สามารถระบายน้ำออกได้เลย

ที่มาของท่อเมนต์อุดตันโดยมากแล้วก็จะมาจากการสะสมหมกหมมของน้ำเสียในท่อ ซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็มักจะมีส่วนผสมของไขมันมาด้วย และเมื่อนานวันไปก็จะทำให้ไขมันเหล่าน้ำเกิดการจับผนังท่อและแข็งตัวเป็นก้อน ซึ่งจะทำให้ปิดขวางทางเดินของน้ำในเวลาต่อมาและเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำทิ้งอุดตัน

โดยงานนี้เราเดินทางเข้าไปที่หน้างานซึ่งอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งของเขตอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี ซึ่งปัญหาที่เราพบนั่นก็คือเกิดการอุดตันที่ท่อเมนต์น้ำทิ้งหลัก ซึ่งเราก็ได้ตรวจสอบและนำงูเหล็กเค้าไปทะลวงภายในท่อ เพื่อให้ก้อนไขมันที่แข็งและอุดตันปิดท่อน้ำทิ้งเกิดการแตกสลายไปทั้งหมด จนทำให้น้ำสามารถระบายได้ปกติดังเดิม

สำหรับท่านใดที่มีโรงงานอยู่ในเขตนิคมอุตสหกรรม อมตะนคร ชลบุรี แล้วกำลังประสบปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตัน คุณก็สามารถเรียกใช้บริการกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้
ดูเพิ่มเติม : http://chonburi-tortan.com/detail.php?id_detail=28

6รับทำตู้โชว์ห้องรับแขก ระยอง ด้วยช่างเฟอร์นิเจอร์ชำนาญงานมืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานในด้านเฟอร์นิเจอร์ตู้โชว์ต่างๆที่ใช้สำหรับตั้งในห้องรับแขก ทีมงานของเราเน้นสร้างตู้โชว์ห้องรับแขกที่มีความปราณีต , สวยงาม , แข็งแรงทนทานและมีคุณภาพ เราให้บริการรับทำตู้โชว์ห้องรับแขกตามแบบในเขตจังหวัดระยอง

ห้องรับแขกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของบ้านหรือองค์กรเลยก็ว่าได้ เพราะห้องนี้จะเป็นห้องที่มีแขกที่แวะมาเยี่ยมเยียนหรือมาติดต่อธุรกิจการค้าก็จะเป็นที่นั่งพูดคุยหรือเจรจาต่างๆที่ห้องแห่งนี้ ซึ่งการจัดห้องให้สวยหรูนั้นมีความสำคัญมากๆ นอกจากจะทำให้ห้องรับแขกของคุณสวยงามแล้วก็ยังช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในด้านการติดต่องานหรือได้รับคำชื่นชมจากแขกผู้มาเยือนอีกด้วย

เรารับทำตู้โชว์ห้องรับแขกประเภทต่างๆมากมายหลากหลาย ซึ่งเรามีแบบให้คุณเลือกชมเพื่อให้เหมาะกับห้องรับแขกของคุณ หรือแม้แต่คุณต้องการสั่งทำตู้โชว์ตามแบบที่คุณต้องการ เราก็สามารถทำให้คุณได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการทำตู้เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับวางโชว์ในห้องรับแขกนั้น เราเน้นถึงความปราณีตในการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอน ก็เพื่อให้ได้ผลงานได้มีคุณภาพและสวยงามตามรูปแบบที่ได้กำหนดเอาไว้ ในด้านความแข็งแรงทนทานก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเราเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์อย่างดีในการนำมาเข้ารูปประกอบชิ้นงาน ทำให้ผลงานของเราออกมาเป็นที่น่าประทับใจและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเสมอมา

เรารับทำตู้โชว์ห้องรับแขกในเขตจังหวัดระยอง หากท่านใดต้องการเรียกใช้บริการของเรา คุณก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

ดูเพิ่มเติม : http://acge-furniture.com/detail.php?id_detail=28

7รับทำศาลาเหล็ก ชลบุรี ด้วยทีมงานช่างเชื่อมประกอบ บริการจัดส่งถึงที่ ซึ่งศาลเหล็กที่เราสร้างขึ้นนั้นเป็นศาลาเหล็กที่เชื่อมประกอบโดยช่างผู้ชำนาญงาน ศาลาจึงมีความแข็งแรงคงทนมาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตรงต่อความต้องการ ซึ่งศาลาเหล็กนั้นจะมีราคาที่ไม่สูงเหมือนกับศาลาไม้ ทำให้คุณสามารถสั่งซื้อได้ในราคาที่สบายกระเป๋า

ตามหน้าบ้านหรือสวนหย่อมต่างๆ โดยมากแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนในยามว่างหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งการที่มีศาลาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถจะทำให้เราผ่อนคลาย พาเพื่อนมานั่งได้หลายคน สูดอากาศที่บริสุทธิ์ในยามเช้าและยามเย็น รวมถึงการซื้ออาหารมานั่งกินกันได้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง

หากนำศาลาเหล็กที่เราสร้างขึ้นนั้นมาเปรียบเทียบกับศาลาไม้ ซึ่งเราจะเห็นข้อได้เปรียบของศาลาเหล็กนั่นก็คือจะมีราคาที่ถูกกว่ามาก อีกทั้งยังให้ความแข็งแรงและคงทนกว่า ปลวกไม่กินแน่นอน นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้สอยประโยชน์ได้เหมือนกับศาลาไม้อีกด้วย

ศาลาเหล็กเราสามารถออกแบบให้มีสีสันสวยงามได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเรามีแบบตัวอย่างศาลาเหล็กที่ให้ลูกค้าดูก่อนตัดสินใจสั่งทำ เพื่อให้ศาลาเหล็กที่คุณเลือกนั้นตรงต่อความต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้โดยรูปลักษณ์ของศาลาเข้ากับสถานที่ที่คุณนำไปวาง

ในบางสถานที่ที่เป็นสวนสาธารณะ ส่วนหย่อม หรือแม้แต่ที่ราชกาลต่างๆ ที่ต้องการการศาลาจำนวนมากๆไว้สำหรับบริการประชาชนหรือลูกค้า ศาลาเหล็กก็นับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะด้วยราคาที่ถูกกว่าศาลาไม้และมีคุณภาพมาก

หากท่านอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี แล้วต้องการศาลาเหล็กคุณก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ เรายินดีบริการจัดส่งศาลาให้คุณถึงบ้านอย่างแน่นอน
ดูเพิ่มเติม : http://jipata-e.com/detail.php?id_detail=274

8
รับทำลิฟท์ในเขตจังหวัดตรัง ลิฟท์คุณภาพ ฝีมือคนไทย ราคาไม่แพง  ที่คุณก็สามารถมีลิฟท์ใช้งานในองค์กรสำนักงานหรือที่บ้านของคุณได้ เพราะลิฟท์ของเราสร้างด้วยคนไทยที่มีเชี่ยวชาญในด้านสร้างประกอบลิฟท์ โดยเราสามารถออกแบบลิฟท์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเราจะลงพื้นที่ไปดูหน้างานแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าโดยตรงเพื่อให้งานออกมาตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ลิฟท์ตัวนี้เราเดินทางไปที่ ตรัง หน้างานอยู่ที่ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ซึ่งลิฟท์ที่ลูกค้าต้องการเน้นความสวยงามดูดีไม่ซ้ำใครพร้อมกับให้มีความคงทนแข็งและต้องมีระบบเซฟตี้ติดตั้งอย่างปลอดภัย

ซึ่งทีมงานของเราก็ได้สร้างลิฟท์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยโครงสร้างของลิฟท์จะเป็นอลิมิเนียมสวยงาม ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอน ผนังของทั้งตัวลิฟท์บุด้วยกระจกใส ทำให้ลิฟท์มีความโล่งโปร่งสามารถมองทะลุออกมาด้านนอกได้อย่างชัดเจน และที่เพดานของลิฟท์ได้ติดตั้งหลอดไฟกลมเพื่อให้แสงสว่างในขณะที่ลิฟท์ทำงาน

ลิฟท์ตัวนี้หากมองจากด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีการขลิปด้วยสีขาวซึ่งตัดกับสีของโครงลิฟท์ที่เป็นอลูมิเนียมอย่างลงตัว ที่ประตูมีที่จับเปิดเข้าออกได้อย่างสะดวก หากสังเกตที่พื้นของลิฟท์คุณจะพบว่าลิฟท์ได้มีพื้นเป็นลายไม้สวยงาม สร้างความหรูหราและคลาสสิคอย่างมากให้กับลิฟท์ตัวนี้

ในด้านการควบคุมลิฟท์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ขึ้นลงในแต่ละชั้นได้อย่างอย่างง่ายดาย เนื่องจากมีปุ่มกดเพียงไม่กี่ปุ่มและสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดคู่มือ และลิฟท์ตัวนี้เองก็ได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานลิฟท์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจตลอดการใช้งาน

ข้อมูลโดยย่อ
หน้างาน : โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จังหวัดตรัง
ขนาดหน้าโต๊ะ  1300*2500 mm.
ความสูง.            อาคาร 2 ชั้น
น้ำหนัก                      800.   kg.

ทีมงานของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านระบบควบคุมลิฟท์และการนำไฮดรอลิคมาช่วยให้ลิฟท์สามารถมีกำลังส่งหรือยกตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังทำให้ลิฟท์ทำงานได้อย่างนิ่มนวลและมีความปลอดภัยในทุกๆที่มีการเรียกใช้งาน

สำหรับท่านใดอยู่ที่จังหวัดตรัง และมีความต้องการจะสั่งทำลิฟท์ คุณสามารถติดต่อเรียกใช้บริการรับทำลิฟท์กับเราได้ตามเบอร์ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

ดูเพิ่มเติม : http://ls-hidroric.com/detail.php?id_detail=43

9รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน ต่อเติมบ้าน แปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) โดยการสร้างบ้านนั้นสร้างครั้งเดียว เราจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างบ้านของเราให้มากที่สุด เพื่อที่ทุกคนในครอบครัวจะได้อยู่กันอย่างสุขสบาย เพราะเรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มีความต้องการสร้างบ้าน , ต่อเติมบ้าน เพื่อนให้ลูกค้ามีแนวทางในการเลือกบ้านที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพมากที่สุด

ทีมงานของเราให้บริการรับเหมาและต่อเติมบ้านพร้อมออกแบบในเขตแปดริ้ว ซึ่งทีมงานของเรามีเครื่องมือและบุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดทันเวลานัดหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เราสามารถสร้างบ้านได้อย่างมีคุณภาพตามแบบและเน้นความปราณีตในทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

ทีมงานก่อสร้างของเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างบ้าน , ออกแบบบ้าน , ต่อเติมบ้าน ให้เป็นไปตามหลักการของฮวงจุ้ย เพื่อให้บ้านที่สร้างเสร็จนั้นมีความเป็นมงคลและน้อมนำสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีความสุข อยู่บ้านแล้วรู้สึกอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ และทุกคนในบ้านก็มีสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆวัน

หากย้อนไปสมัยก่อนในสมัยที่ราชวงศ์ฮ่องเต้ ซึ่งประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสิ่งปลูกสร้างและวิหารราชวังมากมาย และการค้าขายก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ซึ่งเคล็ดลับก็อยู่ที่การสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆตามหลักของฮวงจุ้ยนี่เอง การสร้างบ้าน ร้านค้า หรือสิ่งปลูกสร้างตามหลักของฮวงจุ้ยที่ดีนับว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง ทำให้เงินทองไหลมาเทมา ค้าขายร่ำรวย มีความสุขทั้งครอบครัว

หลักการของฮวงจุ้ยเองจึงได้นำชะตาดิน (ตี่) มาปรับสภาพแวดล้อมต่างๆในบริเวณที่อยู่อาศัยรวมถึงตัวบ้านให้มีความถูกต้องและดึงเอาพลังงานด้านดีที่มีอยู่ตามธรรมชาติเข้ามาไหลเวียนในบ้านของเรา และนี่เองก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมจึงมีความจำเป็นในการสร้างบ้านให้ถูกหลักของฮวงจุ้ย

ชะตาดิน (ตี่) หมายถึงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรา หรือฮวงจุ้ยนั่นเอง เป็นสิ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้น ทำให้ความขยันทำมาหากินได้รับผลเร็วมากขึ้น หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมก็อาจจะเป็นตัวถ่วงหรือทำลาย ทำให้ความเพียรพยายามทำกรรมดีไม่เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่าง เช่น เปิดร้านขายข้าวราดแกง แต่ทำเลที่ตั้งไม่ดี ลูกค้าจอดรถลำบาก หรืออยู่ในที่ๆคนไม่ค่อยมาก ถึงเราขยันแค่ไหนก็สู้ร้านอื่นๆที่เขามีทำเลดีกว่าไม่ได้ ยิ่งขยันทำของขายจำนวนมากก็อาจจะยิ่งขาดทุนมากขึ้นเพราะไม่มีคนซื้อ เป็นต้น

หากท่านใดอยู่ที่แปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) แล้วกำลังมองหาช่างรับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน ต่อเติมบ้าน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้ดูเพิ่มเติม : http://speed-home.com/detail.php?id_detail=34

10ขายหนามกันนกเกาะ ชลบุรี ได้ผลจริง ติดตั้งง่ายได้ด้วยตัวท่านเอง เราบริการจัดจำหน่ายและจัดส่งให้คุณแบบ EMS ให้คุณอย่างแน่นอน หนามกันนกเกาะของเราเป็นของยี่ห้อ เอวิธอร์ E14 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันนกแบบหนามที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอุปกรณ์รับประกันคุณภาพถึง 10 ปีกันเลยทีเดียว เนื่องจากใช้วัสดุอย่างดีในการสร้างสามารถทนแดดทนฝน นอกจากนี้แล้วราคายังไม่แพงอีกด้วย

ท่านใดที่บ้านมีนกพิราบหรือนกอื่นๆที่มาก่อกวนโดยมาเกาะและขี้ทิ้งไว้เรี่ยราด ทำให้คุณต้องเสี่ยงต่อการเป็นโรคจากขี้นกและต้องทนกับกลิ่นเหม็นและความสกปรก ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปเมื่อคุณได้นำหนามกันนกเกาะเหล่านี้ไปติดตั้ง เพียงแค่นำหนามไปวางบริเวณที่นกเกาะเป็นประจำ นกก็จะกลัวหนามและไม่กล้ากลับมาเกาะบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป

อุปกรณ์ป้องกันนกแบบหนามหรือหนามกันนกเกาะนี้ยังเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นช่องแคบที่นกชอบเข้าไปเกาะอีกด้วยดังนั้นจึงถึงว่ามีประโยชน์มากมาย วิธีการนี้เป็นวิธีไล่นกที่นิยมมากๆเพราะได้ผลและไม่ทำให้นกบาดเจ็บหรือล้มตายแต่อย่างใด หากบ้านของคุณเป็นตึกอาคารสูงซึ่งยากต่อการติดตั้ง คุณก็สามารถเรียกใช้บริการติดตั้งหนามกันนกของทีมงานเราได้ เพราะมีงานของเรามีบริการปีนป่ายในที่สูงอีกด้วย

การทำงานหนามกันนกที่ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันที่แทบมองไม่เห็นเมื่อมองจากพื้นดิน ทำให้คุณตัวอาคารหรือบ้านของคุณที่ได้ติดตั้งหนามกันนกนี้ดูไม่รกจากสิ่งแปลกปลอมที่นอกเหนือจากตัวอาคาร หนามกันนกนี้สามารถกันไม่ให้นกร่อนไปเกาะหรือทำรังบนพื้นที่ที่มีบริการในการปกป้องนี้

การป้องกันนั้นและการติดตั้งนั้นสามารถใช้งานได้กับสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าพื้นที่ของผิวตัวอาคารจะเป็นแบบใดก็ตาม , บริเวณที่ยื่นออกมา , จุดเกาะพัก , ปล่องไฟ , หน้าต่าง
หนามป้องกันนกเกาะนี้สามารถป้องกันนกได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น นกพิราบ , นกนางนวล , นกนางนวลทะเล , และนกขนาดกลางจนถึงนกขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆได้

ข้อมูลเกี่ยวกับหนามกันนก
หนามแหลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 มิลลิเมตร ทำจากสแตนเลสสตีล คุณภาพสูงสุด พร้อมฐานโพลิคาร์บอเนตที่ทนทานต่อรังสียูวี หนามสั้นสูง 85 มิลลิเมตร และหนามยาวสูง 125 มิลลิเมตร ซึ่งหนามทั้งคู่แผ่กว้าง 130 มิลลิเมตร ทั้งชิ้นยาว 500 มิลลิเมตร หนึ่งกล่องบรรจุ 120 x 500 มิลลิเมต (รวมทั้งหมด 60 เมตร) น้ำหนักประมาณ 12 กิโลกรัม  ข้อต่อสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนกในขณะที่ป้องกันการเกาะพัก หนามกันนกเกาะนี้ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสินมพร้อมฐานทำจากโพลีคาร์บอเนตบริสุทธิ์ถึง 90% ทำให้มั่นใจได้ว่ามีอายะการใช้างานที่ยาวนาน

ขายหนามกันนกเกาะ ชลบุรี หากท่านต้องการหนามกันนกแบบนี้คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

ดูเพิ่มเติม : http://termitethailand.com/detail.php?id_detail=73

11โรคตา วิธีแก้ปัญา โดย D-Contact ช่วยให้ตาของกลับสู่สภาวะสมดุล ซึ่งปัจจะบันโรคตาเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่ค่อยแทรกซึมจนทำให้เราลืมและไม่ได้หาวิธีป้องกันและระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า โรคเกี่ยวกับตาก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย เช่น จอประสาทตาเสื่อม , โรคต้อกระจก , โรคต้อหิน , เบาหวานขึ้นตา เป็นต้น และปัจจุบันเราก็ใช้สายตาค่อนข้างมากไปกับพวกเทคโนโลยีจอมือถือและคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกี่ยวกับตาในอนาคต

อันตรายจากแสงสีฟ้า เพราะแสงสีฟ้า หรือ Blue Lightเป็นแสงที่ สามารถทะลุทะลวงได้ถึงจอประสาทตา เรียกว่ามีพลังทำลายกระจกตาหรือจอประสาทตาได้มากกว่าแสงสีอื่น ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น เล่นโทรศัพท์ในที่มืด ปิดไฟดูโทรทัศน์ หรือใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเวลานานๆ อาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติอย่างรุนแรงต่อจอรับภาพ กระจกตา เลนส์ตา
หรือจอประสาทตาได้เลยนะคะ

นอกจากจะเป็นอันตรายต่อดวงตาแล้ว แสงสีฟ้ายังสามารถทะลุผ่านผิวชั้น ทำให้ผิวเสื่อมสภาพ หรือผิวแก่ เกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยอีกด้วยนะคะ เราสามารถป้องกันการทำลายผิวของแสงสีฟ้าได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี “ลูทีน” (สารสีเหลืองจำพวกแคโรทีนอยด์) เป็นส่วนประกอบ มีอยู่ใน "ดีคอนแทค" (D-Contact) สารนี้จะทำหน้าที่ดูดซับแสงสีฟ้าไม่ให้ผ่านไปทำร้ายเซลล์ผิวได้นั่นเองค่ะ

โรคตา ระวัง!เสี่ยงสูญเสียการมองเห็น

* คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น ส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มมีการถดถอยลง
* โดยเฉพาะดวงตาของเรา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้สูงอายุมักคิดไปเองว่าไม่เป็นไรแค่แก่แล้ว

จอประสาทตาเสื่อม
* มักเกิดจากความเสื่อมถอยของดวงตา เกิดขึ้นในส่วนกลางที่เป็นจุดรับภาพของตา
* โดยมีอาการมองสิ่งต่างๆแล้วภาพตรงกลางไม่ชัด บิดเบี้ยว

โรคต้อกระจก
* มีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น
* ทำให้เกิดการสะสมของโปรตีนที่เลนส์ตา
* โดยจะมีอาการ ดวงตาขุ่นมัว มองเห็นไม่ชัด

โรคต้อหิน
* เกิดจากมีความดันในลูกตาสูงสามารถส่งผล
* ทำให้ตาบอดได้ อาการ
* หากเป็นจะเริ่มมองเห็นได้ลดลง
* หรืออาจมีอาการปวดตาเล็กน้อย จนไปถึงอาการปวดศรีษะรุนแรง ตาแดง อาเจียนได้

เบาหวานขึ้นตา
* ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตาแห้ง ต้อกระจก ต้อหิน มากกว่าคนปกติ
* ก่อให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้มากที่สุด
* เลือกทานดีคอนแทคเพื่อฟื้นฟูอาการ

แสบตา คันตา เคืองตาน้ำตาไหล ตาแห้ง ตาไม่สู้แสง  ตาล้า ปวดตา/เบ้าตา ตาแห้ง หากเริ่มมีอาการดังกล่าวสามารถปรึกษาทางเราได้ค่ะ


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook :  : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=176665469619315&id=169511130334749

12พระหลวงปู่ทิม ขุนแผนผงพรายกุมาร เนื้อว่านดอกทอง ปี15 (185) องค์นี้มีความสมบูรณ์ทั้งพิมพ์ขององค์พระ โดยมวลสารหลักที่นำมาสร้างพระองค์นี้จะเน้นหนักไปที่ว่านดอกทอง ซึ่งเป็นว่านที่ให้คุณในด้านของเมตตามหานิยมเป็นอย่างดีและยังจัดได้ว่าเป็นว่านที่หายากอีกด้วย

เนื้อของว่านดอกทองนั้นจะมีคุณสมบัติที่ให้สีเหลืองสด ทำให้เนื้อขององค์พระมีสีเหลือง ซึ่งเราสามารถสังเกตสีของเนื้อว่านได้ชัดเจนที่ด้านหลังขององค์ขุนแผนองค์นี้ เพราะไม่ได้ทาบอร์นทองนั่นเอง ด้านหลังขององค์พระมีอักขระยันต์ที่มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากๆ

ที่ด้านหน้าขององค์พระมีการทาบอร์นทอง ทำให้ไม่เห็นเนื้อของว่านดอกทองได้อย่างชัดเจนสักเท่าไหร่ ซึ่งก็จะมีเห็นเห็นบ้างเล็กน้อยตามที่บอร์นทองได้หลุดลอกออกไปตามกาลเวลา

และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ โดยพระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปุ่ทิมทุกองค์นั้นจะมีกุมารสถิตอยู่ ซึ่งหากองค์พระและผู้เช่าบูชามีความเกี่ยวข้องกันแล้ว ก็จะพบเจอกันหรือกุมารจะทำเรื่องราวๆต่างที่ทำให้ท่านรับรู้ได้ว่ามีอยู่จริงๆนะ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เจอมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว  แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอครับผม

ดูเพิ่มเติม : http://moviestom.com/pra/detail.php?id_detail=132

13โปรแกรมหอพักดีที่สุด Rent108 ใช้ง่าย ออกบิลค่าเช่าได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับเจ้าของหอพักทุกท่านที่มีจำนวนห้องเช้าหลายๆห้อง โดยโปรแกรมหอพัก Rent108 นี้จะช่วยให้คุณสามารถออกบิลค่าเช่าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ช่วยลดเวลาในการทำบิลหอพักอย่างมาก ทำอำนวยความสะดวกให้คุณในการออกบิลในทุกๆสิ้นเดือน ซึ่งคุณก็สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีก่อนใครเลยที่เว็บ http://rent108.com

โดยการระบบโปรแกรมหอพัก Rent108 นั้นจะช่วยในเรื่องของการจดจำหน่วยของค่าน้ำค่าไฟในเดือนก่อน ซึ่งเวลาที่คุณใช้โปรแกรมในขั้นตอนของการทำบิล คุณก็เพียงแค่เอาเลขหน่วยของค่าน้ำและค่าไฟในครั้งนี้มาใส่ในระบบเท่านั้น จากนั้นโปรแกรมก็จะช่วยคำนวนและสั่งพิมพ์พิมพ์ออกมาเป็นบิลใบเสร็จอย่างง่ายดาย

นอกจากนี้แล้วระบบยังสามารถแสดงผลห้องเช่า ว่าง / ไม่ว่าง พร้อมกับข้อมูลของผู้เช่าในห้องเช่านั้นๆอีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูภาพรวมของห้องเช่าและสามารถติดต่อผู้เช่าได้โดยการกดดูที่หน้าจอ ซึ่งง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผสั

และสำหรับท่านที่เน้นความสะดวกและรวดเร็วกว่า ท่านก็สามารถนำโทรศัพท์มือถือเดือนไปจดค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่หอพักได้เลยโดยที่ไม่้ต้องจดใส่เศษกระดาษ ซึ่งเมื่อจดใส่โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วก็สามารถนำมาสั่งพิมพ์ได้ทันที

โปรแกรมหอพัก Rent108 สามารถใช้งานได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ซึ่งใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเนื่องจากเป็นโปรแกรมเว็บไซต์ โดยการใช้งานทุกครั้งจำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมหอพัก Rent108 คุณก็สามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บบนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้

ดูเพิ่มเติม : http://webtumwai.com/detail.php?id_detail=745

14ให้เช่าบ้าน ซอยนาคนิวาส 19 ลาดพร้าว 71 สามารถทำออฟฟิส สำนักงาน หรือร้านค้าได้ตามความต้องการ เพราะเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นมีพื้นที่ใช้สอบกว้างขวาง ทำเลดี สามารถประกอบธุรกิจต่างๆได้อย่างหลากหลาย โดยตัวบ้านห่างจากปากซอยไม่ถึง 10 เมตร ถนนในซอยกว้างขวาง เข้าออกสะดวก ตรงข้ามซอยเป็นสำนักงานเขตลาดพร้าว ที่หน้าบ้านมีพื้นที่กว้างขวาง โดยสามารถจอดรถในบ้านได้ 2คันและจอดนอกบ้านได้ 2คัน

เนื่องจากบ้านหลังนี้อยู่ในซอย ซอยนาคนิวาส 19 ลาดพร้าว 71 เป็นแห่งชมชุนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน ทำให้ในเขตพื้นที่ดังกล่างและบริเวณใกล้เคียงเป็นชุมชนคึกคัก สามารถใช้สอยประโยชน์จากบ้านหลังนี้ด้วยการประกอบธุรกิจได้มากมาย ในขณะที่อาหารการกินนั้นก็สะดวกเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อมากมาย คุณก็สามารถหาซื้อได้ตามความต้องการ

**ข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน*
ประเภท : บ้านสองชั้น
ที่ตั้ง : ซอยนาคนิวาส 19 ลาดพร้าว 71
ให้เช่า : เดือนละ 22,000 บาท
จอดรถ : ในบ้าน 2 คัน , หน้าบ้าน 2 คัน

สถานที่ใกล้เคียง
ครบทั้งอาหารการกิน ตลาด ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน ธนาคาร คอมมูนิตี้มอลล์ อีกทั้งยังใกล้ห้างสรรพสินค้าทั้ง Central Festival Eastville/ Tesco Lotus/ Crystal Park/ CDC

เป้าหมายของการเช่า
บรรยากาศโดยรวมคึกคัก เหมาะทำออฟฟิส สำนักงาน หรือร้านค้า ไม่เงียบเหงาหรือเปลี่ยว ออกมาจากซอยสามารถเดินทางทะลุลัดไปได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนเลียบทางด่วนประดิษฐมนูธรรม ซอยโชคชัยสี่ ถนนลาดพร้าว ถนนเกษตร-นวมินทร์


หากท่านใดกำลังมองหาบ้านเช่าเป็นหลังๆหรือต้องการหาบ้านที่มีแหล่งทำเลสำหรับประกอบการค้าและธุรกิจในเขตลาดพร้าว (ซอยนาคนิวาส 19 ลาดพร้าว 71) คุณก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ดูเพิ่มเติม : http://webtumwai.com/detail.php?id_detail=743

15จำหน่ายและบริการติดตั้งหลอดไฟ LED ในโรงอุตสาหกรรม ชลบุรี ทุกโรงงานที่ต้องการซื้อหลอดไฟ LED พร้อมช่างบริการติดตั้งสามารถเรียกใช้บริการของเราได้ เพราะเราจำหน่ายหลอด LED คุณภาพราคาส่ง เมื่อซื้อในปริมาณมากๆย่อมทำให้ราคาถูกกว่าซื้อตามร้านค้าในตลาดทั่วๆไป นอกจากนี้แล้วเรายังมีทีมงานที่ให้บริการติดตั้งหลอด LED บนที่สูงๆตามหลังคาโรงงานของคุณอีกด้วย ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ได้รับความนิยมจากโรงงานต่างๆที่ใช้บริการกับเราเสมอมา เพราะง่ายและสะดวก บริการขายและติดตั้งจบในที่นี่ที่เดียว

ข้อดีของหลอดแอลอีดี

อายุการใช้งานยาวนาน
เมื่อท่านเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED จะเข้าใจได้ว่า LED นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟแบบเดิมที่ต้องมีการเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ เพราะความร้อนของหลอดมีมากกว่า ทำให้อายุการใช้งานจึงสั้นกว่า ฉะนั้น LED จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งท่านก็ควรเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับ และนั้นก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ท่านประหยัดเงินได้มากขึ้นในช่วงระยะเวลารวมของการใช้งาน

ในปัจจุบันหลอดไฟ LED ขนาด 3 วัตต์ สามารถใช้ทดแทนหลอดไส้เดิมได้ที่ขนาด 25 วัตต์ ซึ่งก็แปลว่าท่านจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 80% เลยทีเดียว หลอด LED มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการระบายความร้อนได้ดีกว่า หลอดไฟแบบเดิม จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดได้เป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่า
เมื่อท่านติดตั้ง ไฟ LED ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามีแนวโน้มที่จะต่ำลงมาก เนื่องจาก LED เปิดติดได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ อาทิเช่น บัลลาสต์ และ สตาร์ทเตอร์ รวมไปถึงมีการใช้สายไฟในการเชื่อมต่อที่น้อยกว่า และ หลอดไฟ LED ปัจจุบันยังมีการรับประกันจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. อย่างน้อย 1 – 3 ปี (ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของหลอดแต่ละรุ่น) ดังนั้นค่าใช้จ่ายหลังจากที่ท่านเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีแล้วแทบจะไม่มีเลย หรือมีก็น้อยลงมาก

ปัจจุบันหลอด LED นั้นได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายมากๆ เพราะด้วยหลอดให้แสงสว่างที่มากกว่าหลอดแบบเดิมๆหลายเท่าและช่วยในด้านการประหยัดไฟฟ้าได้มากมาย ซึ่งหากคุณมีโรงงานที่ใช้หลอดไฟที่ให้แสดงสว่างจำนวนมากๆ การเปลี่ยนมาใช้งานหลอด LED นั้นถือว่าช่วยให้คุณสามารถประหยัดเงินในค่าไฟฟ้าในแต่ละเอียดได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้หลอดไฟแบบเดิมๆ

หากท่านใดต้องการซื้อหลอดไฟ LED ไปติดตั้งในโรงงานหรือต้องการช่างติดตั้งหลอดไฟ LED คุณก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้


ดูเพิ่มเติม : http://peanboonta.com/detail.php?id_detail=53

หน้า: [1] 2 3 ... 16
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.